Adri Houweling Koninklijk Onderscheiden

26 april 2021

Adri Houweling ontving vandaag een Koninklijke Onderscheiding. Van 2006 tot de gemeentelijke herindeling in 2013 was de heer Houweling raadslid namens de SGP in de gemeente Oostflakkee. Vanaf 2004 was hij voorzitter van de SGP-afdeling Oostflakkee. Daarvóór was hij bestuurslid van de voormalige SGP-kiesvereniging te Oude-Tonge. Verder zat hij als voorzitter namens de SGP-afdeling Oostflakkee in de Publiciteitscommissie en was hij afgevaardigde bij het structuuroverleg van de SGP op Goeree-Overflakkee. Namens de SGP was hij ook enige tijd lid van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta.

Van 1986 tot 1991 vervulde de heer Houweling de functie van ouderling bij de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge. Daarnaast startte hij daar in 1980 als leidinggevende bij de Jongensclub, waar hij inmiddels 40 jaar actief is. Van 2007 tot 2009 was hij notabel bij de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge, waar hij nu de functie van kerkvoogd-secretaris bekleedt sinds 2010.

Namens de SGP op Goeree-Overflakkee feliciteren we Adri Houweling met deze onderscheiding. Voormalig secretaris van de Oostflakkeese afdeling geeft aan dat hij altijd een positief samenbindende rol heeft vervuld en op prettige wijze leiding gaf aan de bestuurs- en ledenvergaderingen. ‘Een veelzijdig bestuurder die deze functies niet ‘even’ maar langdurig vervulde en dit vrijwilligerswerk gemotiveerd en gewetensvol op zich nam’.