Binnenbaden ’t Zuiderdiep tijdelijk dicht vanwege noodzakelijke werkzaamheden

11 juni 2021

Zwemcomplex ‘t Zuiderdiep in Stellendam sluit vanaf 21 juni voor ongeveer tien weken de binnenbaden vanwege noodzakelijke werkzaamheden. De waterbehandelingsinstallatie wordt aangepakt. Tegelijkertijd wordt het bad verder verduurzaamd. Het buitenbad is tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk. Activiteiten, zoals zwemles, gaan zo veel mogelijk buiten door.

Het was de bedoeling dat de werkzaamheden in juli zouden beginnen, maar dat is onverwachts enkele weken naar voren gehaald. Er is goed gekeken naar hoe de overlast tot een minimum beperkt kan worden, maar tijdelijke sluiting van de binnenbaden is onvermijdelijk. Eind augustus zijn de werkzaamheden naar verwachting klaar.

Eind 2020 besloot de gemeente Goeree-Overflakkee tot renovatie van de installatie die de kwaliteit van het water regelt. Daarna is gelijk de aanbestedingsprocedure opgestart, om zo snel mogelijk te kunnen beginnen. Helaas lukte dit niet meer binnen de gedwongen zwembadsluiting door corona. De werkzaamheden zijn vooral nodig vanwege de versleten zwemwaterfilters. De oude filters worden vervangen door grotere exemplaren, die meer capaciteit aankunnen en energiezuiniger zijn. Daardoor moet ook de bestaande technische ruimte worden vergroot. Met de aanpassingen kan het zwembad de groeiende stroom aan bezoekers aan.

Samen met SRGO (exploitant ‘t Zuiderdiep) en de gemeente (eigenaar) is een voorstel gemaakt voor de uitvoering van de noodzakelijke renovatie.

Zwemrooster
Naast het buitenbad zijn tijdens de werkzaamheden ook de kleedruimten, douches, horeca en het terras te gebruiken. Er wordt zoveel als mogelijk in het buitenbad doorgegaan met bijvoorbeeld zwemles en activiteiten voor specifieke doelgroepen. Vanzelfsprekend is dit wel afhankelijk van de geldende coronamaatregelen en de weersomstandigheden.

Momenteel wordt gewerkt aan de definitieve planning. Exploitant SRGO kijkt op basis daarvan naar het zwemprogramma. Als hierover meer duidelijk is, wordt dit gecommuniceerd via onder andere de website van het zwembad www.zuiderdiep.nl.

Verduurzaming
Het zwembad in Stellendam heeft momenteel energielabel A en is daarmee – op zwembadgebied – behoorlijk energiezuinig. Wel is het gasverbruik voor de verwarming aanzienlijk. Daarom komt er hybride warmteopwekking met zowel CV-ketels op gas als nieuwe lucht-water warmtepompen.

Toekomstbeeld
De werkzaamheden aan ’t Zuiderdiep staan los van het eerdere onderzoek naar de toekomst van de drie gemeentelijke zwembaden. De gemeenteraad besloot eerder om verder te kijken naar de mogelijkheden voor behoud van ’t Zuiderdiep én een nieuw bad op een centraal op het eiland gelegen locatie (in plaats van De Staver en De Gooye). Dat traject loopt momenteel.