Commissaris van de Koning brengt digitaal bezoek aan Goeree-Overflakkee

23 juni 2021

Op 23 juni bracht de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, een bezoek aan Goeree-Overflakkee. Vanwege de coronamaatregelen vond het bezoek digitaal plaats. Het ging om een regulier ambtsbezoek, dat eens per zes jaar plaatsvindt. De commissaris werd bijgepraat over de ontwikkelingen op Goeree-Overflakkee. Daarvoor sprak hij onder andere met het college, raadsleden en vertegenwoordigers uit de samenleving.

“Goeree-Overflakkee is een prachtig eiland en een ondernemende en creatieve gemeente. Vandaag heb ik uitgebreid gesproken met het college, de raad en mensen die van deze gemeente een echte gemeenschap maken. Goeree-Overflakkee kan met haar innovatieve plannen voor de energietransitie en circulaire economie een grote impuls geven aan de samenwerking binnen de Zuid-Hollandse Delta, samen met Hoeksche Waard en Voorne-Putten”, aldus commissaris van de Koning Jaap Smit.

De start van het digitale bezoek was een gesprek van de commissaris met het college. De burgemeester en wethouders spraken met de commissaris onder meer over de samenwerking met de provincie, de zorg voor de jeugd en de woningbouw op het eiland.

Door de beperkingen van corona is niet gekozen voor een werkbezoek buiten de deur. In plaats daarvan organiseerde de gemeente een ‘maatschappelijk gesprek’ met een tiental vertegenwoordigers uit de samenleving. Ondernemers, inwoners, de kerken en het onderwijs waren onder meer vertegenwoordigd. De insteek van het gesprek: Samen voor een duurzaam eiland. Het leverde mooie gesprekken en inzichten op. Aansluitend ging de commissaris in gesprek met de gemeenteraad. Over de rol en verantwoordelijkheid van de raad en over de steeds belangrijkere rol van inwoners in het meedoen in de samenleving.

Burgemeester Ada Grootenboer: “Ik vind het belangrijk dat de commissaris ziet waar wij hier op Goeree-Overflakkee mee bezig zijn en wat ons bezighoudt. Het is natuurlijk jammer dat we de mooie ontwikkelingen op ons eiland niet fysiek konden laten zien. Maar de enthousiaste en bevlogen verhalen van alle gesprekspartners van vanmiddag gaven een mooi beeld van onze gemeente. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn.”

De burgemeester en de commissaris kijken beiden terug op een geslaagde digitale ontmoeting. “Het is belangrijk om elkaar regelmatig te spreken en onze ambities te delen. We hebben elkaar nodig om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.”