Proeftuin van Pallandtpolder officieel van start

11 juni 2021

Agrarisch ondernemers Huibert Groeneveld, Remco Wesdorp en Martijn Groenendijk werken sinds begin dit jaar aan de realisatie van een proeftuin in de Van Pallandtpolder in Middelharnis. Deze proeftuin staat volledig in het teken van duurzaamheid en innovatie in de landbouwsector. Op woensdag 9 juni vond de officiële kick-off plaats van dit vernieuwende project, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.

Website
De start van de proeftuin werd tijdens de kick-off extra kracht bijgezet door een ludieke lancering van de nieuwe website. De initiatiefnemers ‘knipten’ met een tractor het lint door dat werd vastgehouden door wethouder Tea Both en projectleider vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee, Carolien Kranse. Daarbij werd het adres van de website zichtbaar: www.proeftuinpallandt.nl. Een trotse Martijn Groenendijk: “Ik nodig iedereen uit om een kijkje te nemen op onze website. Hier kun je de ontwikkeling van de proeftuin op de voet volgen: wat we doen én hoe we dat doen. Dat is belangrijk, want dit project is bedoeld om kennis te vergaren, maar vooral ook te delen!”

Groeneveld, Wesdorp en Groenendijk zijn gedreven om – naast hun normale bedrijfsvoering – met de proeftuin aan de slag te gaan. “De agrarische sector staat voor enorme uitdagingen, ondernemers worden door wet- en regelgeving uitgedaagd en gedwongen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Duurzame innovatie is in onze visie de sleutel, daar gaan we met de proeftuin concreet mee aan de slag”, aldus Groenendijk.

Proeftuin
De gemeente heeft met dit project de landbouwgrond van de Van Pallandtpolder ter beschikking gesteld voor initiatieven op het gebied van duurzame, innovatieve landbouw. Wethouder Tea Both: “We hechten grote waarde aan een toekomstbestendige landbouwsector. Ik vind het prachtig om te zien met hoeveel passie ondernemers Groeneveld, Wesdorp en Groenendijk in de afgelopen maanden aan de slag gegaan zijn met de proeftuin. Het project dient ook als inspiratie en voorbeeld voor landbouwbedrijven in Nederland die om willen schakelen naar duurzame landbouw. Op deze manier kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de wereld om ons heen!”

Klankbordgroep
Op 9 juni kwam de klankbordgroep Proeftuin van Pallandtpolder voor het eerst bij elkaar. Deze klankbordgroep bestaat uit specialisten op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw, een financieel specialist én een vertegenwoordiger van het onderwijs. De groep heeft als doel om met de proeftuin ondernemers te inspireren en vraagbaak te zijn. Ook worden resultaten en leerervaringen die de ondernemers opdoen actief gedeeld, om zo de in de Proeftuin van Pallandtpolder opgedane kennis uit te rollen binnen de agrarische sector. In deze klankbordgroep komt het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid samen. Jacob Struik van TTW in Oude-Tonge en lid van de klankbordgroep: “Dit project geeft de mogelijkheid om een versnelling van de innovatie in de landbouwsector te realiseren. De gemeente biedt met dit project de kans om duurzaam te vernieuwen, die kans pakken ze als ondernemers met beide handen aan!”

Maak het mee!
Wie nu langs de Van Pallandtpolder rijdt of loopt, ziet dat de gewassen en de bloemen aan de rand van de akker volop groeien. Martijn Groenendijk: “Nu wordt het écht zichtbaar waar we vanaf de winter hard aan gewerkt hebben. We gebruikten de wintermaanden onder meer om het teeltplan verder uit te werken, de grond te bewerken en (natuurlijk) te bemesten en de contacten met onderwijs en natuur te versterken.” Met het onderwijs zijn concrete afspraken gemaakt, onder meer met de nieuwe Beroepscampus. Vanaf volgend leerjaar wordt de Proeftuin van Pallandtpolder actief ingepast in het lesprogramma van VMBO-Groen, MBO-groen en RGO (Havo/VWO). Op HBO- en WO-niveau wordt de Proeftuin nu al als stage- en afstudeeropdracht gebruikt.

U kunt de duurzame innovaties in de Proeftuin van Pallandtpolder van dichtbij meemaken! De ondernemers laten de komende drie jaar graag zien waar zij mee bezig zijn. Dit doen zij door onder meer evenementen te organiseren en informatieborden te plaatsen bij de akkers met gewassen. De nieuwe website is hier ook een mooi hulpmiddel bij.