Wel proeftuinen – geen proefkonijnen bij energietransitie

17 juni 2021

In de raadsvergadering van donderdag 17 juni werd de RES 1.0 door de gemeenteraad vastgesteld. ‘Samen hopen we te gaan bouwen aan een duurzame samenleving, waarbij het uitgangspunt is te komen tot een CO2 arme samenleving’, aldus SGP-woordvoerder C.G.M. Grinwis. Hij gaf aan dat de SGP op basis van bijbelse gronden zich geroepen weet om verantwoordelijkheid te nemen: ‘Wij hebben de schepping in bruikleen gekregen. Op ons allen rust een grote verantwoordelijkheid daar goed mee om te gaan. ‘Climate change is a global issue’, het stopt niet bij de grenzen van onze gemeente. Hoe groot en complex het vraagstuk ook is, wij weten dat de Schepper van hemel en aarde zorg zal dragen voor zijn schepping. Dat schept ook verantwoordelijkheid, maar dat geeft ook vertrouwen naar de toekomst’.

Om als GO een steentje bij te dragen aan de doelstellingen leggen wij een bod neer van 0,75 Twh aan hernieuwbare energie. Dat klinkt erg mooi, echter blijft het in het ongewisse tot hoeveel CO2 reductie dat leidt. Met de huidige opwek dekken we 61% van onze totale energievraag af. Van belang is dat we met deze transitie bewerken dat we tot een maximale CO2-reductie komen. De SGP pleitte om dat als kader te hanteren.

Collectief
Als Goeree-Overflakkee zijn we goed op weg en dat voordeel hebben we mee. De SGP stemt in met het toevoegen van zon op dak. Echter in biomassa ziet de fractie niets. Grinwis: ‘Kijk breed naar de samenleving voor oplossingen en focus niet alleen op grote initiatieven. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk burgers mee willen doen om een steentje bij te dragen aan die zon op dak opgave’. Hij riep het college op om collectieve initiatieven te stimuleren, mogelijk onder de vlag van onze lokale energie corporatie. De SGP wil een sterkere ontwikkeling zien in die collectiviteit zodat de lusten en lasten evenwichtig worden verdeeld. De visie die door LTO is ingebracht past daar niet direct in. Zowel huiseigenaren, woningbouwcorporatie als industrie, landbouw en visserij zullen stappen moeten zetten naar een CO2 arme samenleving. ‘Onze visie is dat we dit collectief moeten oppakken’.

Windopgaaf
Over de windopgaaf was de SGP duidelijk. ‘Wij zien geen ruimte voor extra windmolens. Het landschappelijke karakter van GO is uniek en waardig om te beschermen. Initiatieven dienen te voldoen aan goede landschappelijke inpassing en mogen wat ons betreft geen afbreuk doen aan de landschappelijke waarden. Gezamenlijk zullen we binnen de gestelde kaders moeten zoeken naar oplossingen, niet denkend in verdienmodellen maar collectief naar een CO2-arme samenleving tegen de laagst maatschappelijke kosten waarbij iedereen mee kan doen’.

Wel proeftuinen – geen proefkonijnen
Voor de lange termijn onderschrijft de SGP dat innovatie belangrijk is. Proeftuinen kunnen helpen om de energietransitie verder te brengen. Wel stelt de SGP de volgende kanttekening: Een proef kan slagen maar het kan ook misgaan evenals bij innovatie het geval is. Maak bij dit soort initiatieven dan ook geen onomkeerbare keuzes. Onze inwoners zijn namelijk geen proefkonijnen maar moeten uit kunnen gaan van betrouwbare overheid die staat voor een betaalbare en lever betrouwbare energievoorziening.

Participatie
Participatie staat nog in de kinderschoenen. De pandemie maakte dit ook lastig. Wel bespeurt de SGP dat burgers aangeven veel intensiever betrokken te willen worden. Daar moet een modus voor gevonden worden. Wordt vervolgt dus…