Gemeenten Zuid-Hollandse Delta slaan handen ineen om mkb te helpen met digitalisering

30 juli 2021

De gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard, Westvoorne, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen hebben samen met de provincie Zuid-Holland de MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta gesloten om mkb-ondernemers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Met behulp van onder andere digitaliseringsvouchers, digitaliseringscoaches en het organiseren van masterclasses worden ondernemers hierin ondersteund. Deze publieke/private samenwerking heeft een looptijd van twee jaar en zal in oktober 2021 van start gaan.

MKB-Deals
De MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het mkb met concrete projecten te ondersteunen. Om regionale samenwerking te stimuleren is de voorwaarde dat elke deal gesloten wordt door ten minste vijf samenwerkende partijen, waarvan minimaal drie Zuid-Hollandse gemeenten, een ondernemersvereniging en de provincie Zuid-Holland. Inmiddels zijn er in totaal zes deals gesloten.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het regionale mkb is de ruggengraat voor onze maatschappij en economie. Met de MKB-Deals willen wij als provincie werken aan een robuust en toekomstbestendig ondernemersklimaat om mkb’ers te ondersteunen.”

Mkb is onmisbaar
Het regionale mkb is onmisbaar voor levendige dorpen en steden. Bijna iedereen koopt er dagelijks zijn spullen of maakt gebruik van aangeboden diensten. Maar ook als werkgever speelt het mkb een belangrijke rol: opgeteld is het de grootste werkgever van Zuid-Holland. Ondanks deze belangrijke rol kent het mkb uitdagingen in het herstel na Covid-19, maar ook op het gebied van digitalisering, verduurzaming en het aanboren van nieuw talent.

“Deze regio kent een omvangrijk mkb”, aldus wethouder Tea Both (Economie), die erg blij is met de MKB-deal die de gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta hebben gesloten. “Het hardwerkende mkb heeft in deze coronatijd extra baat bij digitalisering. Daar moeten we iets mee, ook als gemeente. Daarom willen wij deze deal inzetten om zoveel mogelijk mkb-bedrijven te helpen te digitaliseren. We willen ondernemers inspireren en stimuleren. Door gebruik te maken van de digitaliseringsvoucher van de MKB-Deal investeren ondernemers in een bedrijf dat klaar is voor de digitale toekomst.”

Tekst: Gemeente Goeree-Overflakkee
Foto: www.zuid-holland.nl