Hendrik Herweijer gekozen tot lijsttrekker

10 juli 2021

Onlangs is op een ledenvergadering van de gemeentelijke afdeling van de SGP op Goeree- Overflakkee de huidige fractievoorzitter, Hendrik Herweijer, gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Het bestuur van de gemeentelijke afdeling had hiervoor een enkelvoudige voordracht gedaan. Herweijer is 33 jaar oud en is al langere tijd actief voor de SGP, meldt SGP NIEUWS in haar editie van deze maand.

In 2009 raakte hij betrokken bij de lokale politiek. Hij werd toen gevraagd voor een plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toen hij in maart 2010 in de gemeenteraad van Dirksland zitting mocht nemen, was hij als 22-jarige het jongste SGP-raadslid van Nederland. Na de herindeling is hij ruim twee jaar steunfractielid geweest. Halverwege 2015 werd hij opnieuw raadslid, toen Daan Markwat wethouder werd. Toen Kees van Dam in september 2019 zijn lidmaatschap van de gemeenteraad beëindigde, nam Herweijer zijn plaats als fractievoorzitter in.

In het dagelijks leven werkt Herweijer als jurist bij de directie bestuursrechtspraak van de Raad van State. In die functie zorgt hij voor de juridisch-inhoudelijke ondersteuning van de staatsraden (rechters) en schrijft hij uitspraken in rechtszaken. Herweijer: “In mijn werk zit ik als het ware helemaal aan de achterkant van het besluitvormingsproces. Daar zie ik regelmatig ook hoe het níet moet. Die kennis komt goed van pas bij het raadswerk, waar ik meer aan de voorkant van de besluitvorming zit.”

Inmiddels is de selectieadviescommissie van de SGP bezig met gesprekken met mogelijke kandidaten voor de nieuw te vormen lijst. Daarbij spelen heel veel aspecten een rol. Er wordt bijvoorbeeld goed gekeken naar continuïteit, maar tegelijkertijd ook naar vernieuwing. Een andere commissie is inmiddels begonnen met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Herweijer: “Een belangrijk speerpunt is wat mij betreft dat de gemeente betrouwbaar én benaderbaar moet zijn. Daarbij moet niet de waan van de dag leidend zijn. Besluiten moeten weloverwogen zijn, met oog voor alle betrokken belangen. En bij alles wat verandert, blijft het fundament hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord.”