Maatregelen Haringvlietbrug 2 weken uitgesteld

24 juli 2021

De maatregelen aan de Haringvlietbrug worden 2 weken uitgesteld. Rijkswaterstaat heeft hier een persbericht over verstuurd. Gemeente Goeree-Overflakkee werd, evenals andere gemeenten en belanghebbende partijen, eind juni volledig verrast door de aangekondigde maatregelen. Vanuit de betrokken provincies, veiligheidsregio’s en een groot aantal gemeenten is overleg gevoerd met RWS om aan te dringen op alternatieven die minder hinder en minder langdurig nadelige effecten opleveren voor het verkeer en onze economie.

Uit die overleggen is gebleken dat RWS bij de voorbereiding van het besluit onvoldoende oog heeft gehad voor nadelige effecten op het gebied van bereikbaarheid van de hulpdiensten. Bovendien hebben gemeenten en hulpdiensten te weinig tijd gekregen zich voor te bereiden op deze situatie.

Burgemeester Bram van Hemmen heeft, als woordvoerder namens onze gemeente, andere betrokken gemeenten, burgemeesters en veiligheidsregio’s, afgelopen week intensieve gesprekken gevoerd met de directeur en verschillende medewerkers van RWS. Dit deed hij in samenwerking met de plaatsvervangend directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ook hebben zij de directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gesproken, die namens de minister het woord voerde vanwege haar vakantie.

Tijdens deze gesprekken is nadrukkelijk de wens op tafel gelegd de afsluiting uit te stellen met twee à drie weken, om interregionale bijstandsafspraken en eventueel noodzakelijke aanpassingen in alarmeringen met betrekking tot basiszorg vorm te kunnen geven. Eveneens willen we deze tijd gebruiken om in gesprek te gaan over de voorwaarden die samenhangen met het handhaven van de maximale snelheid om alsnog twee rijbanen per rijrichting open te kunnen houden.

Deze gesprekken hebben geresulteerd in het besluit van RWS de maatregelen met twee weken uit te stellen. Burgemeester Van Hemmen: “Dit is een resultaat van de gezamenlijk geleverde inspanningen, goede samenwerking en het vertrouwen tussen alle betrokken provincies, veiligheidsregio’s, burgemeesters en gemeenten. Doordat we gezamenlijk een vuist hebben gemaakt tegen het eerder genomen besluit van RWS hebben we RWS ervan kunnen overtuigen dat de consequenties van hun besluit onacceptabele veiligheidsrisico’s voor onze inwoners met zich meebrengen. Naast de nadelige effecten voor het verkeer en onze economie, zijn we vooral bezorgd over de bereikbaarheid van hulpdiensten. Het stemt ons tevreden dat RWS naar aanleiding van deze gesprekken het eerder genomen besluit heeft uitgesteld. In samenspraak, dat is wat ons betreft de norm van hoe we moeten samenwerken bij het vervolg van dit project en bij toekomstige infrastructurele projecten. Naar onze mening is hiermee een goede basis gelegd voor vervolggesprekken en daar benutten we ook de komende twee weken voor.”