Unanieme steun voor amendement wijziging rekeningresultaat

21 juli 2021

Bij de behandeling van de jaarrekening diende SGP-woordvoerder Peter Grinwis een amendement in om met een deel van het rekeningresultaat van 2020 de inzet van de Enecogelden in 2021 overbodig te maken.

‘Het college stelt een bestemming voor het positieve rekeningresultaat.
 We kunnen daarmee instemmen. Zeker gezien de uitdagingen voor de toekomst’, zegt Grinwis die daarbij aangeeft ook principieel te willen blijven. Zo voorzag het herstelplan voor de begroting van 2021 in een dekking vanuit de Reserve Enecogelden. De raad heeft uitgesproken om deze dekking tijdelijk in te stellen en de Enecogelden in principe niet in te zetten voor dekking van begrotingstekorten. 
Voor 2021 is het vooralsnog niet mogelijk om uitvoering te geven aan de wens van de raad. Het college gaf hierover een waardevolle suggestie bij het voorstel. Door het overschot vanuit de jaarrekening 2020 in te zetten, kan de onttrekking van 1,4 miljoen voor 2021 ongedaan worden gemaakt. 
Omdat dit formeel de bevoegdheid is van de raad stelde hij dan ook het volgende amendement voor: