Beperking van hinder bij Haringvlietbrug – 2 stroken 50km/h

5 augustus 2021

Vandaag kwam het positieve nieuws dat de Haringvlietbrug tot de renovatie open blijft met 2 versmalde rijstroken en een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Eerder werden er maatregelen bedacht waarbij slechts 1 rijstrook open zou blijven. Dat zou grote gevolgen hebben waarbij het verkeer op soms meer dan 1 uur vertraging moest rekenen. Dankzij de inspanningen van gemeenten, veiligheidsregio en provincie, met daarbij ook een motie vanuit de Tweede Kamer, werd de minister gedwongen om nog eens kritisch naar haar eerste besluit te kijken.

Om de Haringvlietbrug veilig te kunnen blijven gebruiken tot de renovatie in 2023 wordt de snelheid op de brug teruggebracht naar 50 km/h. De hierbij behorende verkeersmaatregelen worden aangepast en uitgesteld van maandag 9 augustus naar maandag 23 augustus as. Dit heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat besloten. In goede en constructieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, het Openbaar Ministerie en de politie zijn er oplossingen gevonden voor handhaving van een maximumsnelheid van 50 km/h op 2 versmalde rijstroken in beide richtingen. Hierdoor is het mogelijk om beide rijstroken (versmald) in gebruik te houden.

Veiligheid
Uit de verzwaarde inspecties van afgelopen weken is gebleken dat uitstel van de maatregelen geen verdere verslechtering van de veiligheid van de brug heeft opgeleverd. Issues die zich voordeden, konden steeds snel worden opgelost. Deze verzwaarde inspecties worden voorlopig voortgezet.

Hoofdingenieur-Directeur Arjan Driesprong: ‘De afgelopen periode zijn er intensieve gesprekken geweest tussen Rijkswaterstaat, veiligheidsregio’s, wegbeheerders, politie en Openbaar Ministerie om te kijken met welke maatregelen de hinder voor de omgeving kon worden beperkt. Ïk ben blij dat het is gelukt om de handhavingsmiddelen en personele capaciteit te organiseren, met veel dank en waardering voor de inzet en medewerking van de politie en het Openbaar Ministerie. Doordat we twee rijstroken kunnen blijven gebruiken, neemt de verwachte hinder af.’

Beperking van de hinder
Vanaf 23 augustus zal het verkeer in beide richtingen via 2 versmalde rijstroken over de brug worden geleid. Hierbij geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Deze oplossing geeft minder verkeershinder dan de maatregel waarbij er 1 rijstrook minder beschikbaar zou zijn, maar weggebruikers moeten nog steeds rekening houden met een langere reistijd.

Aanpassing van de weg
Voor het inrichten van de versmalde rijstroken en het geschikt maken van de weg voor handhaving worden aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van bebording, belijning en geleiderails. Dit levert hinder op voor het verkeer in het weekend voorafgaand aan 23 augustus. Zodra de mate van hinder hiervoor bekend is, wordt hierover gecommuniceerd.

De verkeersmaatregelen blijven van kracht tot aan de vervanging van de klep in 2023.

Foto: Rijkswaterstaat