Goeree-Overflakkee wil nieuwbouw voor negen bestaande basisscholen

21 september 2021

Kwalitatief goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede schoolgebouwen. Onderwijs ontwikkelt zich en dat vraagt om flexibele ruimtes in de gebouwen. De komende jaren is een groot aantal basisscholen op Goeree Overflakkee toe aan nieuwbouw. Daarom investeert de gemeente komende jaren fors in de huisvesting van het onderwijs. Hiervoor is nog veel onderzoek nodig. De gemeente gaat op zoek naar de meest geschikte locaties en verkent de mogelijkheden om de nieuwe onderwijslocaties uit te breiden met een sportzaal, kinderopvang en/of andere maatschappelijke functies. “Huisvesting moet onze leerlingen in het primair onderwijs nu en in de toekomst zo goed mogelijk faciliteren. Om goede huisvesting te realiseren zien we in strategische samenwerking tussen schoolbesturen, gemeente en maatschappelijke partners een grote kans”, aldus wethouder Peter Feller.

Nieuwbouw basisscholen
De basisscholen die aan vervanging toe zijn hebben te maken met verschillende huisvestingsknelpunten: veroudering, beperkte functionaliteit en duurzaamheidsinvesteringen. De drie schoolbesturen van CBS De Hoeksteen, Kindwijs PC Scholengroep en SOPOGO werken de komende jaren samen met gemeente Goeree-Overflakkee aan nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed voor basisscholen in Ooltgensplaat, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge, Sommelsdijk en Ouddorp.

Maatschappelijke ontmoeting
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen haar grenzen. Daarbij is een zo multifunctioneel mogelijk gebruik van gebouwen een kans. Daarin heeft de gemeente een stimulerende en ondersteunende rol. Daarom wordt onderzocht of een combinatie van onderwijshuisvesting met andere voorzieningen gemaakt kan worden. Zo geven we een impuls aan maatschappelijke ontmoeting in de dorpen. Als het gebouw ook buiten schooltijd door anderen gebruikt wordt geeft dat voordelen. In Stad aan ‘t Haringvliet zijn er bijvoorbeeld gesprekken met voetbalvereniging SNS. “We zijn aangenaam verrast dat we hierbij betrokken worden. Als vereniging zien we mogelijke kansen voor de toekomst en de jeugd”, aldus secretaris Piet Huizer.

Toekomstbestendig bouwen
Niet alleen de huisvesting van de scholen is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Maar ook bijvoorbeeld verschillende verenigingsgebouwen. De gemeente ziet kansen in het combineren van de opgaven op het gebied van onderwijshuisvesting en de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. In Den Bommel is daarom De Bommelstee nauw betrokken bij het project. “Er is sprake van een gedeeltelijk verouderd niet duurzaam gebouw met hoge stookkosten”, aldus bestuurslid Jack van Kouteren. “Een nieuw multifunctioneel gebouw met eigentijdse faciliteiten zou een impuls zijn voor het dorp.”

Wat gaat er gebeuren?
Om de nieuwbouw mogelijk te maken wordt er per school, door middel van een haalbaarheidsonderzoek, gekeken naar benodigde ruimte, meest geschikte locatie en wat de bijbehorende kosten zijn. Daarbij is het streven om de nieuwe gebouwen energieneutraal te maken. Er zijn komende jaren grote investeringen nodig om de ambities waar te maken. Komend jaar worden de plannen verder uitgewerkt. Voor Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Stad aan ’t Haringvliet zijn de haalbaarheidsonderzoeken gestart. De nieuwbouw maatschappelijk vastgoed in Den Bommel, Nieuwe-Tonge en Ouddorp hangt, vanuit een bredere visie, samen met een gebiedsontwikkeling. Er is gestart met het opstellen van een stedenbouwkundige visie om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in deze dorpen. Daarna volgt het haalbaarheidsonderzoek. Ieder dorp heeft andere behoeften. Daarom werken de schoolbesturen, maatschappelijke partners en gemeente samen om per dorp een passend plan te maken.