Fort Prins Frederik: volop in ontwikkeling

8 oktober 2021

Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat liet zich vanmiddag – vrijdag 8 oktober – van zijn beste kant zien tijdens een bezoek van het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee. Vergezeld van een heerlijk zonnetje werden raadsleden, wethouders en directie rondgeleid op het fort. De SGP-fractie is blij met de ontwikkelingen. Het ingezette beleid gaat zijn vruchten afwerpen. Op deze manier kan een stuk historie weer tot leven komen.

Het gezelschap kreeg uitleg over de opgeknapte geschutstoren, de komende restauratieplannen aan de oostkant van het fort én de plannen voor de toekomst van het bijzondere historische boegbeeld. Nadat de gemeente in 2018 eigenaar werd van het fort is er veel veranderd. De illegale bebouwing en bewoning is aangepakt en de geschutstoren is gerestaureerd. Ook de toegangsbrug bij het fort is terug, mét de originele sleutel. Die sleutel bleek nog aanwezig, waarna er een slot omheen is gemaakt. Nu komt er binnenkort weer een nieuwe fase van restauratie aan. Daarnaast wordt er een plan gemaakt voor de toekomst van de toeristische trekpleister. Wethouder Daan Markwat (Erfgoed) is vooral trots op de transformatie. “Het fort is als een parel die langzamerhand onder het stof vandaan komt. Het wordt steeds mooier en dat verdient deze locatie ook. Het fort heeft nog een hele toekomst voor zich.”

Restauratie
Binnenkort gaat de aanbesteding starten voor de werkzaamheden aan het oostelijk deel van het fort. Dat is historisch gezien de meest waardevolle zijde. Het fort is gericht op het Volkerak om daar – samen met Fort Sabina Henrica – de scheepvaart te kunnen controleren. Het gaat om het herstellen van het beton-, metsel-, ijzer- en houtwerk van verschillende remises, de verschillende steunmuren met nissen en de poterne (overdekte doorgang) en telegrafiepost. Daarnaast worden de hoogteverschillen teruggebracht. Momenteel is het terrein behoorlijk effen, terwijl dat historisch niet juist is. Juist die grondophogingen beschermden de gebouwen tegen vuur van vijandige schepen. De bedoeling is dan dat in de eerste helft van 2022 begonnen kan worden met het werk.

Waarde
De ‘urban producers’ van COUP en Hylkema Erfgoed kijken vanaf begin dit jaar samen met de gemeente en verschillende belanghebbenden naar de kansen om het fort weer beleefbaar te maken. Daarvoor hebben ze eerst de waarde van het fort én de omgeving goed in beeld gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bijzondere samenhang met andere forten in de regio, als het ware als scharnierpunt tussen de 450 jaar oude Zuiderwater­linie en het meer recent ingerichte Zuiderfront van Vesting Holland. Ook zijn er kansen om het fort startpunt te maken van verschillende routes, bijvoorbeeld naar de vogelboulevard Hellegatsplaten. In de onderzoeksfase zijn gesprekken gevoerd met mensen uit Ooltgensplaat, de zogeheten ‘Fortwandelingen’.  Met de Fortwachters, een groep vertegenwoordigers uit Ooltgensplaat en conceptueel denkende ondernemers, is toegewerkt naar een set uitgangspunten waarbinnen de herbestemming/nieuwe exploitatie moet landen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan deze Nota van Uitgangspunten. Uiteindelijk is de bedoeling dat er een exploitant wordt gevonden om het fort goed op de kaart te zetten.