Koninklijke onderscheiding voor Thijs de Jong uit Ouddorp

8 oktober 2021

Op vrijdag 8 oktober werd de heer Thijs de Jong benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste de heer De Jong tijdens een bijeenkomst in verenigingsgebouw Eben Haëzer, waar hij de Koninklijke onderscheiding kreeg uitgereikt. De SGP feliciteert Thijs de Jong met deze onderscheiding. Goed dat inwoners zich blijvend inzetten voor het algemeen belang.

De heer Thijs de Jong kwam al in 1981 in het bestuur bij de bibliotheek van de Ouddorpse kerkelijke jeugdvereniging Daniël. Hij vervulde toen de functie van tweede bibliothecaris en hij werkte als vrijwilliger in de bibliotheek. Toen twee jaar later de bibliotheek officieel werd overgedragen van de jeugdvereniging naar Stichting Eben Haëzer, werd hij bibliothecaris. In deze coördinerende functie verzorgt hij het contact met de leden en daarnaast maakt hij planningen voor de bezetting van vrijwilligers. De bibliotheek, die hoort bij de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp, groeide vanaf de jaren ’80 tot nu van 1000 naar 14.000 boeken en van 80 naar bijna 400 gebruikers.

Daarnaast werd de heer De Jong in 1984 leidinggevende bij zondagsschool ‘t Mosterdzaadje in Ouddorp. Hier maakt hij sinds 1988 deel uit van het bestuur. Eerst als bestuurslid en vervolgens van 1998 tot 2004 secretaris, van 2004 tot 2009 algemeen adjunct en sinds 2009 tweede voorzitter. In principe verzorgt de heer De Jong elke zondag de bijbelvertelling voor de kinderen. Ook maakte hij van 1997 tot 2007 deel uit van het streekbestuur van de zondagsschool. Tevens heeft de heer De Jong zitting in de boekencommissie, waar hij sinds 2009 boeken selecteert die de kinderen ontvangen tijdens speciale gelegenheden.

Met zijn jarenlange vrijwillige activiteiten vervult de heer De Jong een belangrijke rol binnen de lokale samenleving. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak haar waardering uit voor de bijdrage die de heer De Jong levert aan de gemeenschap, met zijn inzet voor jong en oud.