Bas van der Vlies overleden

8 november 2021

Zondagavond 7 november overleed op 79-jarige leeftijd Bas van der Vlies, van 1981 tot 2010 Tweede Kamerlid voor de SGP.  Ook op Goeree-Overflakkee was hij geen onbekende. Tijdens zijn Kamerlidmaatschap kwam hij regelmatig op verzoek van de kiesverenigingen en fracties spreken. Ook tijdens verkiezingscampagnes was hij van de partij. We verliezen in hem een markant, amicaal en ernstig man met een afhankelijk leven van de Heere. Uw medeleven kunt u betuigen door het condoleance register in te vullen via deze link.

Reactie partijvoorzitter Dick van Meeuwen
“Het overlijden van onze oud-voorman Bas van der Vlies is voor de SGP een groot verlies. In hem verliest de partij een man die zich gedurende zijn werkzame leven met hart en ziel inzette voor het staatkundig-gereformeerde geluid in de politiek. Typerend waren de laatste woorden die hij in de Tweede Kamer uitsprak: Soli Deo Gloria.”

Dat zegt SGP-voorzitter Dick van Meeuwen in reactie op het bericht dat ir. Bas van der Vlies zondagavond is overleden nadat hij tijdens de behandeling van een ongeneeslijke ziekte te maken kreeg met complicaties. Van der Vlies zou volgend jaar 80 zijn geworden. Hij gold vanaf 1986, toen hij Henk van Rossum opvolgde als voorzitter van de SGP-Kamerfractie in de Tweede Kamer, als het boegbeeld van de SGP.

Van Meeuwen: “Ik leerde Bas van der Vlies kennen toen hij Kamerlid werd. Het lag in zijn karakter en aard om bruggen te bouwen – hij was afgestudeerd als ingenieur in Delft. Hoe moeilijk dat was als het gaat om mensen, ervoer hij aan den lijve als er soms onrust in de partij was. Dat ging hem aan het hart. Hij zei toen wel eens zich meer partijleider met een lange dan met een korte ei te voelen. Het is een van zijn verdiensten dat hij in die jaren al het menselijk mogelijke deed om in gesprek te zijn en blijven met iedereen.”

Van Meeuwen laat weten dat hij en de andere bestuursleden meeleven met de familie Van der Vlies en al degenen die hem dierbaar waren, met name zijn gezin in Maartensdijk. “We dragen hen op in het gebed tot God. We bidden dat ze dwars door alles heen, mogen doen wat de titel was van zijn gebundelde partijredevoeringen: ‘Gods trouw en goedheid prijzen’.”

Reactie partijleider Kees van der Staaij
Vandaag ontvingen we het droevige nieuws dat onze oud-fractievoorzitter Bas van der Vlies op 79-jarige leeftijd is overleden. Hij overleed na een betrekkelijk kort ziekbed aan complicaties die optraden in een periode waarin hij werd behandeld voor een ongeneeslijke ziekte.

In een eerste reactie zegt SGP-voorman Kees van der Staaij: “Het al met al toch nog vrij plotselinge overlijden van Bas van der Vlies raakt me diep. Hij was jarenlang ‘het gezicht’ van de SGP en straalde daarbij ook uit hoe hij zelf was: constructief en betrouwbaar. Voor mij persoonlijk was Bas ook een hartelijke en hardwerkende collega. Zijn heengaan is voor de SGP en allen die persoonlijk met hem mochten optrekken, aangrijpend.”

Van der Vlies was Kamerlid vanaf 1981, vanaf 1986 fractievoorzitter van de SGP in de Tweede Kamer en jarenlang was hij ook de nestor van de Kamer. Tot 2010, 24 jaar lang, was hij het boegbeeld van de SGP.

Van der Staaij: “Je zou kunnen zeggen dat ik ‘het ambacht’ van hem heb geleerd. Twaalf jaar lang ben ik heel intensief met hem opgetrokken. Dat was in goede harmonie, met elkaar verbonden door hetzelfde beginsel van waaruit wij politiek bedrijven. Voor hem was het ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ geen dode formule, maar levende werkelijkheid. Als weinig anderen wist Van der Vlies dat ‘Gods kracht in zwakheid wordt volbracht’.”

“Ik wens iedereen die met hem verbonden was van harte Gods hulp en bijstand toe in deze droevige dagen van rouw en gemis. Dat geldt eerst en vooral zijn vrouw, en hun kinderen en kleinkinderen, nu hun ‘pater familias’ is gestorven,” aldus de SGP-voorman.

Condoleren
De rouwdienst en begrafenis vinden plaats D.V. op zaterdag 13 november in besloten kring. U kunt meeluisteren met de rouwdienst en begrafenisplechtigheid via kerkdienstgemist.nl. Ook kunt u uw medeleven betuigen door het condoleance register in te vullen via deze link.