Voorbereiding voor noodopvang COA op schip bij Havenhoofd Middelharnis

3 november 2021

Gemeente Goeree-Overflakkee is in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een tijdelijke noodopvang voor maximaal 75 asielzoekers te realiseren. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een cruiseschip aan te leggen bij het Havenhoofd in Middelharnis.

Momenteel zijn er veel mensen die asiel zoeken in Nederland. Met als gevolg dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een groot tekort aan opvanglocaties heeft. Er is sprake van een crisis. Het COA heeft daarom gemeenten verzocht om mee te denken over mogelijke locaties. Verschillende gemeenten in onze regio hebben inmiddels gehoor gegeven aan deze oproep en zijn van plan voor kleinschalige noodopvang leegstaande locaties of riviercruiseschepen in te zetten. Het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee neemt ook haar verantwoordelijkheid en is bereid een bijdrage te leveren aan het oplossen van een landelijk probleem: het tekort aan opvanglocaties.

Stand van zaken
Momenteel is de gemeente in overleg met het COA over de voorwaarden voor de noodopvang, juist ook voor het welzijn van de asielzoekers zelf. Het gaat om tijdelijke huisvesting van maximaal 75 asielzoekers voor naar verwachting vier maanden. Omdat het om opvang op een schip gaat, komen er in elk geval geen kinderen. Ook onderwerpen als beheer en beveiliging komen in de overleggen met het COA aan de orde. Als de afspraken duidelijk zijn, sluit de gemeente met het COA een bestuursovereenkomst en kan het schip er komen. Vanwege de crisissituatie kan dit snel gaan. Mogelijk al binnen enkele weken. Daarna wordt alles gereed gemaakt voor de komst van de nieuwe tijdelijke bewoners.

Het Havenhoofd
Bij het Havenhoofd in Middelharnis is een grote aanlegsteiger beschikbaar waar een schip van meer dan 70 meter zonder problemen kan aanmeren. Ook zijn hier de benodigde voorzieningen relatief eenvoudig te realiseren. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een deel van het terrein ’s avonds en ’s nachts af te sluiten voor verkeer.

Informatiemarkt
Voor omwonenden en andere geïnteresseerden organiseert gemeente Goeree-Overflakkee binnenkort een informatiemarkt, waarbij ook partijen als Vluchtelingenwerk zijn uitgenodigd. Ook is op onze website een pagina ingericht waar u meer informatie kunt vinden over de opvang: www.goeree-overflakkee.nl/noodopvang.