Eerste asielzoekers komen maandag 13 december aan in noodopvang Middelharnis

10 december 2021

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) stelde de gemeente Goeree-Overflakkee eind oktober de vraag of er ruimte was voor een tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Dit vanwege het grote landelijke tekort aan opvanglocaties. Na toezegging van het gemeentebestuur gaat het COA naar verwachting 75 asielzoekers huisvesten op een riviercruiseschip bij het Havenhoofd in Middelharnis. Maandag 13 december ontvangt de gemeente de eerste groep asielzoekers. Voor het afmeren van het schip zijn verschillende locaties binnen de gemeente getoetst op haalbaarheid. Het Havenhoofd kwam daarbij als meest geschikt naar voren. Technische voorzieningen zijn reeds aanwezig en de maatschappelijke voorzieningen bevinden zich op loopafstand van het schip.

Voorbereidingen
De noodopvang van vluchtelingen vergt veel voorbereiding. Naast de meer operationele zaken als het treffen van tal van (veiligheids)voorzieningen staat communicatie met de inwoners hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Vooral de direct omwonenden heeft de gemeente in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd via een brief en een informatiemarkt. Burgemeester Ada Grootenboer vertelt dat deze aanpak ertoe heeft geleid dat er meer draagvlak is. “Ik begrijp heel goed dat met name de mensen uit de directe omgeving met vragen zitten en bezorgd zijn. Goed om daarom het gesprek met elkaar aan te gaan. Met de inzichten die deze gesprekken ons hebben gegeven zijn we proactief aan de slag gegaan.” Wat burgemeester Grootenboer positief stemt is de grote groep mensen die zich aanbiedt om vrijwilligerswerk te verrichten. “Het aanbod aan vrijwilligers is overweldigend. Uit allerlei hoeken krijgen we hulp aangeboden. We gebruiken deze hulp om te voorzien in een gevarieerd dagaanbod voor de mensen aan boord van het schip. Denk daarbij aan culturele activiteiten, maar ook aan sport en spel. Aan boord, maar ook juist daarbuiten.”

Rondleiding
Na het afmeren van het schip en het afronden van de nodige noodzakelijke voorbereidingen als vluchtwegen op het schip, mobiele verlichting en het preventief inzetten van beveiliging en extra surveillance door politie en BOA’s, hadden direct omwonenden zaterdag 4 december de mogelijkheid om een rondleiding over het schip te krijgen. Wethouder Daan Markwat kijkt hier met een goed gevoel op terug. “Aanwezigen konden in verband met de geldende coronamaatregelen het schip in verschillende tijdsloten bezoeken. Onder de bezoekers hing er mede door het open karakter van de rondleiding een goede sfeer. Gestelde vragen konden veelal naar tevredenheid worden beantwoord.”

Evalueren
Maandag 13 december zullen de eerste bewoners het schip betreden. “Vanuit de gemeente is er ons alles aan gelegen om deze noodopvang sámen met de inwoners tot een goed einde te brengen”, aldus burgemeester Grootenboer. “De komende periode houden we vanuit het gemeentebestuur de inwoners goed op de hoogte.”