Over perspectief gesproken!

23 december 2021

De SGP op Goeree-Overflakkee wenst iedereen Gods zegen voor de kerstdagen en voor het nieuwe jaar. Die wens verscheen in het Eilanden Nieuws van woensdag 22 december jl. Fractievoorzitter Herweijer: ‘In de laatste weken van het jaar wordt er veel teruggeblikt. Wat kregen we in het afgelopen jaar? Wat verloren we? Wie waren we voor anderen? Genoeg om eens rustig te overpeinzen.’ Ook de SGP blikt terug. Dat kunt u lezen in het laatste themanummer van ons ledenblad met als titel: ‘Beschouwingen’.

Hieronder de integrale tekst van de brief die in het teken staat van perspectief.

Goeree-Overflakkee, december 2021Beste inwoners van ons eiland,

In de laatste weken van het jaar wordt er veel teruggeblikt. Wat kregen we in het afgelopen jaar? Wat verloren we? Wie waren we voor anderen? Genoeg om eens rustig te overpeinzen.

Deze week verschijnt een nieuwe uitgave van het eilandelijke ledenmagazine van de SGP. Ook deze uitgave staat in het teken van terugblikken. Het is immers niet alleen het einde van het jaar, maar ook bijna het einde van de raadsperiode. In een reeks beschouwingen staan (steun)fractieleden en de wethouder stil bij de afgelopen vier jaar. Waar mocht de SGP een bijdrage aan leveren? Wat konden we realiseren? Wat is er helaas mislukt? Goed om het eens rustig in perspectief te zetten.

Over perspectief gesproken: dat is een beladen woord, nu er wéér een lockdown is afgekondigd. Kinderen en jongeren kunnen niet naar school. Ondernemers zien hun omzet vervliegen. Veel inwoners brengen de dagen in eenzaamheid door. Eerder probeerde de regering nog hoopgevende woorden mee te geven, maar dat lukt nu echt niet meer.

Natuurlijk, de overheid blijft vragen om naar elkaar om te zien. Die oproep herhaal ik hierbij graag. Een kaartje, kleurplaat of telefoontje: het zijn kleine gebaren die veel kunnen betekenen. Maar toch: al bijna twee jaar lang gaat het anders dan gedacht en gehoopt. Hoezo perspectief? Om hopeloos van te worden!

De ‘coronaomstandigheden’ onderstrepen dat ons eigen perspectief niet verder reikt dan de einder van ons tijdelijke bestaan. Dat is de bittere realiteit van ons van God losgescheurde bestaan. Bij alles wat we voor elkaar mogen betekenen, kunnen we elkaar niet méér perspectief geven. Om hopeloos van te worden?

Ondanks alles breken – Deo volente – toch de kerstdagen aan. We herdenken hoe God afdaalde vanuit de hemel om mens te worden. Jezus wilde één worden met het hopeloze menselijke bestaan. Doordat Hij Zijn leven gaf, kunnen mensen weer teruggebracht worden bij God. Iedereen die daarin deelt, zal eeuwig 
leven. Over perspectief gesproken!

Namens de besturen van de afdelingen, (steun)fractie en wethouder van de SGP
wens ik u 
Gods zegen voor de kerstdagen en voor het nieuwe jaar!

Hendrik Herweijer

fractievoorzitter