SGP: Temporisering getuigt van realisme bij Transitievisie Warmte voor het eiland

3 december 2021

Donderdagavond 25 november heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte voor Goeree-Overflakkee vastgesteld. Hierin staat het plan voor de overgang naar een aardgasvrij verwarmd eiland, hoe dit gebeurt en hoe we inwoners ondersteunen. SGP-woordvoerder Corné Grinwis stelde dat het een verstandige visie is geworden die rekening houdt met beschikbare financiële middelen, ambtelijke capaciteit en draagvlak in de samenleving . ‘Daar past temporisering bij en het getuigd van realisme’. Al eerder drong de SGP aan op de haalbaarheid en betaalbaarheid van deze visie. Hij bedankte de wethouder en de ambtenaren voor de constructieve samenwerking met de raad bij de tot stand komen bij deze visie. ‘Complimenten hoe alle input is verwerkt in deze visie’.

‘Ambtelijke capaciteit is van groot belang’, aldus de SGP.  ‘Er zal een team van specialisten beschikbaar moeten zijn om tot een goede uitvoering te komen. Wat onze fractie betreft gaan we voor kwaliteit i.p.v. kwantiteit, liefst minder kernen tegelijk als dit de kwaliteit ten goede komt. Zorg dat het behapbaar blijft, pas op voor overschatting want dat doet afbreuk aan het gehele proces wat zorgvuldig is opgezet. Een recept voor chaos moet voorkomen worden’. Daarnaast vraagt de SGP zich af hoe realistisch waterstof nog is binnen onze wtv. Is die warmtepomp niet veel beter? ‘Mijn fractie heeft echt grote twijfels over waterstof in de gebouwde omgeving’.

Iedere gemeente heeft een eigen aanpak voor de overgang naar aardgasvrij. Met de vaststelling van de Transitievisie Warmte voor Goeree-Overflakkee zegt de gemeenteraad ‘ja’ tegen een unieke aanpak: de gemeente, inwoners en ondernemers gaan per dorpskern actief samenwerken om de beste oplossing voor hun dorp te vinden. Een oplossing waarbij technische en financiële haalbaarheid centraal staat én waar een gezonde balans is tussen maatschappelijke belangen en nieuwe ontwikkelingen. In de Transitievisie Warmte staat ook duidelijk welke rol dit tot 2050 van de gemeente vraagt.

Transitievisie Warmte
In overleg met alle Europese landen heeft de Nederlandse overheid besloten om vanaf 2050 geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, meer te gebruiken. Elke gemeente in Nederland moet in 2021 een plan opstellen waarin staat hoe we in de toekomst woningen en gebouwen op een duurzame manier gaan verwarmen. Dit plan wordt een Transitievisie Warmte genoemd. De volledige Transitievisie Warmte van Goeree-Overflakkee leest u op de website van de gemeente.

De Transitievisie Warmte verdeelt het eiland in veertien gebieden (warmtewijken), elk met een dorpskern en het omliggende gebied. Elk gebied heeft eigen kansen om aardgasvrij te verwarmen. En dus komt er voor elke warmtewijk een uniek lokaal plan. Dit gebeurt in samenwerking met inwoners en ondernemers van hun warmtewijk.

Bewoners maken klimaatplannen
De gemeente startte in 2021 al een samenwerking met verschillende dorpen: Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Stellendam. Inwoners en ondernemers in deze dorpen maken een klimaatplan voor hun dorp. In dit plan staat ook hoe we de dorpen aardgasvrij gaan verwarmen. In 2022 start naar verwachting een soortgelijk traject in Oude-Tonge. In Stad aan ‘t Haringvliet maakt een projectgroep van experts en inwoners een plan voor het verwarmen met groene waterstof als vervanger van aardgas. Dit project heet Stad Aardgasvrij.

Als een plan klaar is, wordt dit met alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van het dorp gedeeld. Alleen als 70% met het plan instemt, gaat het door. Op klimaatkrachtiggo.nl laten we zien welke stappen we zetten en hoe u mee kunt denken.