Gemeente stuurt brandbrief naar kabinet

13 januari 2022

Op initiatief van de SGP-fractie en met steun van alle andere fracties stuurde het college van burgemeester en wethouders, mede namens de voltallige gemeenteraad van Goeree-Overflakkee, een brief naar het nieuwe kabinet om aandacht te vragen voor de toekomst van ondernemers in de gemeente. Winkeliers, horecaondernemers, kappers: ze worden allemaal hard geraakt door de lockdown. Maatwerk is niet mogelijk. SGP-fractievoorzitter Hendrik Herweijer: ‘Om maar een voorbeeld te noemen: we zien allemaal dat (soms enorm grote) winkels leegstaan, waar – met wat voorzorgsmaatregelen en beperkingen – heel goed veilig kan worden gewinkeld. En we zien dat mensen toch wel gaan winkelen, maar dan in België in plaats van bij de lokale winkels. Dat steekt.’ Met de brief volgt de gemeenteraad andere gemeenten die dezelfde zorgen uiten.

Mede namens alle fracties in de gemeenteraad doet het college een dringend beroep op het kabinet om op de kortst mogelijke termijn winkelen in de niet-essentiële sector, verantwoorde opening van de horeca en verschillende andere zaken mogelijk te maken.

Herweijer: ‘Bij de bestrijding van het coronavirus is behoedzaamheid op zijn plaats. We moeten de gezondheid van alle inwoners heel serieus nemen. Bekijk echter vooral wat er op een verantwoorde manier wél kan. ‘Alles dicht’ kunnen we niet eindeloos van ondernemers en inwoners vragen én het hoeft ook niet, want er zijn verantwoorde alternatieven’, aldus de SGP’er.

Gevolgen
In de brief stelt het college dat de huidige lockdown de middenstanders opnieuw hard heeft geraakt en dat er ernstige zorgen zijn over de gevolgen. ‘De stapeling van economische en financiële effecten is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor sluiting of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in winkelcentra en forse maatschappelijke en emotionele effecten, ook op de langere termijn, voor iedereen. Afgezien van de zorgcrisis zitten we midden in een maatschappelijke crisis die winkeliers, maar ook horeca, sportvoorzieningen, de culturele sector en anderen diep raakt.’

Perspectief
Voor de korte termijn pleit de gemeente voor veilig winkelen in alle winkels zoals dat eerder was toegestaan. Voor de ondernemer is er dan meer ruimte om te ondernemen en voor de klant is het een veilige manier om te kopen. Ondernemers en dienstverleners hebben zich ook innovatief getoond om veilig werken in deze tijd mogelijk te maken. Ook voor de horeca, sportscholen en de cultuursector zijn mogelijkheden te bedenken waardoor ze, zij het misschien beperkt, toch weer open kunnen. Voor de langere termijn is een duurzaam perspectief nodig, omdat het ernaar uitziet dat het coronavirus voorlopig niet zal verdwijnen.