SGP pleit voor bestaansrecht van maritiem cluster Stellendam

24 januari 2022

Op maandag 24 januari werden de raadsleden van betrokken gemeenten bijgepraat over het onderzoek naar de verzanding van het kustgebied bij de monding van het Haringvliet. Het onderzoek is ingesteld in opdracht van een coalitie van 12 partijen waaronder provincie Zuid-Holland, gemeenten Goeree-Overflakkee en Westvoorne en het waterschap Hollandse Delta. De SGP-fractie van Goeree-Overflakkee wil graag dat de waterveiligheid op orde wordt gebracht en dan het maritieme cluster in Stellendam met o.a. de visserij bestaansrecht houdt.

De verzanding van het kustgebied gaat behoorlijk snel en brengt gevaren met zich mee voor de scheepvaart. Niet alleen de beroepsvaart zoals de visserij, maar ook de pleziervaart krijgt hier steeds meer mee te maken. Een steeds grotere stuurmanskunst is vereist om veilig de Stellendamse haven te bereiken of te verlaten. ‘Als SGP-fractie volgen we de complexe materie op de voet. De belangen in het gebied zijn groot. Goeree-Overflakkee heeft een belangrijk maritiem cluster, een innovatiecentrum voor de visserij en een visserijschool die gebaat is bij een goede en veilige vaargeul’, zegt SGP’er Corné Grinwis. De ontwikkelingen van de verzanding voorspellen niet veel goeds voor de vaargeul en de stranden. Dat laatste speelt vooral op Voorne, waar men een significante afname van toerisme voorspelt.

Werkgelegenheid
In het uitgangspunt voor verder onderzoek telt in de eerste plaats natuur en vervolgens toerisme zwaar mee. Uitgangspunt voor de SGP-fractie is dat de waterveiligheid in orde wordt gebracht en het maritieme cluster met onder andere de visserij bestaansrecht houdt. Dat cluster genereert volgens visafslag-organisatie UFA 1.500 FTE aan werkgelegenheid in en rondom de haven. Ook uit een oogpunt van innovatie en duurzaamheid is dit cluster van groot belang voor Goeree-Overflakkee.

Brede vaargeul
De Haringvlietsluizen spelen een cruciale rol in het programma van ruimte voor onze rivieren. Ze zijn ook wel bekend als de kraan van Europa. Als de verzanding doorgaat, komt de wateruitlaat van de Haringvlietsluizen in de knel. Dit zal onmiskenbaar effecten hebben voor het achterland. ‘Steeds meer moeten we rekening houden met extreme weersomstandigheden. Daarom is het van groot belang om nu de knelpunten van de toekomst aan te pakken en kraan van Europa zoveel als mogelijk te optimaliseren.’ De SGP ziet kansen om dit te combineren met een brede vaargeul waarvan zowel waterafvoer als de maritieme sector kunnen profiteren.

In de bijeenkomst pleitten de SGP’ers voor waterveiligheid. Daarbij moet het watermanagement voor de lange termijn op orde zijn en centraal staan. In aanvulling daarop moet gekeken worden wat mogelijk is aan recreatie- en natuurontwikkeling.