SGP voert campagne onder het motto ‘Bouwen in vertrouwen’

17 januari 2022

Over minder dan twee maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ook de SGP is al langere tijd bezig om zich daarop voor te bereiden. Afgelopen zaterdag heeft Arie Westerhuis, voorzitter van het bestuur van de gemeentelijke afdeling, het verkiezingsprogramma overhandigd aan lijsttrekker Hendrik Herweijer. Onder het motto ‘Bouwen in vertrouwen’ is daarin beschreven wat de ideeën en plannen van de SGP zijn voor de komende vier jaar. De overhandiging markeerde de start van de verkiezingscampagne van de SGP.

“Een commissie heeft hard gewerkt om een verkiezingsprogramma te schrijven waarin u de SGP duidelijk herkent. Tegelijkertijd gaat het verkiezingsprogramma in op actuele vraagstukken. De SGP mag dan wel meer dan 100 jaar oud zijn, de partij is nog goed bij de tijd!”, aldus Westerhuis. Herweijer zegt dat hij goed uit de voeten kan met de titel van het verkiezingsprogramma: “Bouwen in vertrouwen: dat wijst erop dat de kandidaten van de SGP niet op de lijst staan om vier jaar lang in de raadszaal te gaan zitten. Natuurlijk, vergaderen hoort erbij. Maar we willen bouwen – aan de slag dus. We willen graag iets betekenen voor het eiland”, aldus Herweijer.

Bouwen
Het gaat letterlijk om ‘bouwen’. Er is veel vraag naar woningen en het is vaak moeilijk om een passende woning te krijgen. Vooral starters hebben het erg lastig. Daarom wil de SGP dat op het hele eiland woningen worden gebouwd. Passend bij de schaal en de identiteit van de kernen, zodat ze hun eigen karakter behouden.

Rentmeesterschap
Bouwen vraagt ook om rentmeesterschap. We moeten zuinig zijn op Gods schepping. De SGP wil werk maken van de verduurzaming van woningen en bedrijfspanden, van de landbouw, van het vervoer. Dat willen we graag samen met de inwoners doen. Zonder overhaaste, ondoordachte stappen te zetten. Want inwoners moeten niet in de kou komen te zitten.

Vertrouwen
De SGP wil ook werken aan vertrouwen tussen de gemeente en haar inwoners. Het is heel belangrijk dat de gemeente bereikbaar is. Als inwoners met vragen komen, moeten ze adequaat geholpen worden. Er moet oog zijn voor hun persoonlijke situatie. En de gemeente moet betrouwbaar zijn; doen wat zij zegt dus.

Herweijer: “In het motto ‘Bouwen in vertrouwen’ zit ook een diepere laag. De SGP wil politiek bedrijven op een vast fundament: de Bijbel, het Woord van God. ‘Bouwen in vertrouwen’ leert ons ook om omhoog te zien, omdat we zonder Gods hulp niets kunnen doen. Zó willen we campagne voeren.”

Lees het verkiezingsprogramma: Bouwen in vertrouwen