SGP wil gemeentelijke steun voor initiatief Kairos

26 februari 2022

Op vrijdagmiddag 25 februari brachten de (steun)fractieleden van de SGP een bezoek aan Kairos in Dirksland. Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. De SGP-ers werden ontvangen in de gezellige huiskamer van Kairos en gingen in gesprek met initiatiefnemers Bjorn Noordzij en Kees Jan de Kruijf. De Griekse naam ‘Kairos’ betekent: op het juiste moment.

En dat is waar Bjorn en Kees Jan zich voor inspannen: Het juiste moment pakken om kwetsbare jongeren, kwetsbare mensen een nieuw perspectief te bieden. Jongeren met meervoudige problematiek, dikwijls belast met een trauma en met het gevoel dat ze er niet mogen zijn. Zij vangen deze mensen op en bieden hun een stabiele basis.

Betrokkenheid
De SGP was onder de indruk van hun betrokkenheid en hoe men gewoon begonnen is om dit op te pakken. Kairos is gehuisvest in de voormalige woning van ’Salem’ aan de Voorstraat in Dirksland. De voormalige Sjaloom-bewoners wonen nu in Bestewaerd. Opvang van deze jongeren is momenteel regionaal geregeld en kan uitsluitend in Spijkenisse plaatsvinden.

Meerdere keren is in de gemeenteraad de wens uitgesproken om opvang op ons eiland mogelijk te maken. Kairos gaat echter verder dan alleen opvang. Ze proberen deze kwetsbare mensen hun eigen waarde terug te geven. Dat zijn trajecten die tijd vergen.

De groep jongeren op ons eiland zonder vaste verblijfplaats is behoorlijk in beeld bij de initiatiefnemers omdat deze jongeren elkaar kennen. Sommigen maken alleen gebruik van Kairos om hun briefpost te ontvangen. Maar ook juist hierdoor zijn deze jongeren bekend en komt men met hen in gesprek.

Steun
Tijdens een eerdere presentatie van Kairos aan de gemeenteraad bleek het lastig voor de gemeente om een dergelijk initiatief financieel te ondersteunen omdat het niet past in het systeem van erkende en al gecontracteerde zorgaanbieders die op basis van langere ervaring zorg en kwaliteit garanderen. In de raadsvergadering van 10 maart zal via een aangekondigde motie duidelijk worden hoe de raad hierin staat. Belangrijk is om niet in systemen maar in mensen en in praktische oplossingen te denken.

Wat de SGP-fractie betreft mag dit initiatief niet mislukken. Mogelijk kan op basis van een pilot en of een prestatiesubsidie een mogelijkheid van financiering gevonden worden. De financiering bestaat nu uitsluitend uit giften en bijdragen van ondernemers en anderen.