Statenfractie CU&SGP heeft succes met lobby tegen verdichting woningbouw

5 februari 2022

Statenlid Van de Breevaart zette zich de afgelopen tijd in voor plattelandsgemeenten die in eerste instantie door Gedeputeerde Staten werden geconfronteerd met een onmogelijke opgave. Vijfenveertig woningen per hectare zou de norm worden voor nieuwbouwprojecten als het aan gedeputeerde Anne Koning (PvdA) lag. Dat zag SGP-Statenlid Van de Breevaart niet zitten. Hij stelde dan ook alles in het werk om maatwerk in lokale situaties mogelijk te maken.

Ook voor de SGP-fractie op Goeree-Overflakkee was de nieuwe norm een doorn in het oog. Op voorstel van de SGP-fractie nodigde de gemeenteraad al eerder de gedeputeerde uit voor een gesprek hierover. ‘Goed dat onze Statenfractie dit heeft opgepakt. Een dorp op Goeree-Overflakkee kun je niet vergelijken met een stad’, zegt Hendrik Herweijer, fractievoorzitter van de SGP. ‘De afgelopen tijd is er frequent contact geweest met onze Statenfractie over dit onderwerp. We zijn blij dat de inspanningen, ook voor ons eiland, niet voor niets zijn geweest’, aldus Herweijer. Kort geleden heeft ook wethouder Markwat (SGP) namens de gemeente tijdens een inspraaksessie bij de provincie duidelijk gemaakt dat de voorgestelde verdichting op het platteland niet passend en niet haalbaar is.

Norm
Van de Breevaart vindt verdichten niet dé oplossing voor het tekort aan woningen. Gemeenten hebben veelal een gemiddelde dichtheid van onder de 30 woningen per hectare. Is dan een verdichtingsnorm van 45 en later 30 tot 45 woningen per hectare, zoals werd voorgesteld in de provinciale Herziening Omgevingsbeleid 2021, wel passend?Nee’, is het stellige antwoord van Gerard van de Breevaart, Statenlid CU&SGP. ‘Zo’n norm houdt echt onvoldoende rekening met de lokale situatie die vraagt om maatwerk, zonder ondergrens. Ook de term bouwen naar behoefte komt hiermee onder druk te staan.’ Daarnaast moeten woningbouwprojecten buiten bestaand stads- en dorpsgebied juist een passende overgang kunnen vormen tussen het dorp en het buitengebied. Ook zou het bijzonder zijn dat per se hoogbouw moet ontstaan aan de rand van een dorp waar voornamelijk laagbouw aanwezig is.

Aanpassing
Na veel besprekingen zijn Gedeputeerde Staten met een aangepast voorstel gekomen, waarin de verdichtingsnorm niet langer was opgenomen. In plaats daarvan is wel geregeld dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de schaarse ruimte en dat nieuwe plannen passend bij het bestaande karakter ontwikkeld mogen worden. ‘Na veel constructieve overleguren met Gedeputeerde Staten, fracties en gemeenten is uiteindelijk dit essentiële punt positief afgerond. Positief voor de provincie, omdat we niet iets onredelijks meer vragen. Ook positief voor gemeenten, omdat zij niet iets hoeven te realiseren wat niet past en waar geen behoefte aan is. Zo kan het dus ook!’, sluit Van de Breevaart met een glimlach af.