Afscheid raadslid Pieter Breederveld | kloppend hart voor sociaal domein

30 maart 2022

Op de raadsvergadering van 29 maart jl. nam SGP-raadslid Pieter Breederveld na 10 jaar raadslidmaatschap afscheid van de gemeenteraad. Bijzonder aandachtspunt was het sociale domein. Breederveld vroeg in de fractie en in de raad altijd aandacht voor de kwetsbare medemens, voor de gezondheid van jongeren, voor het belang van goede zorg, enz. Saillant detail is dat hij op de laatste dag in functie nog technische vragen indiende inzake verstrekkingen uit de WMO aan burgers. De antwoorden hierop zal de nieuwe fractie verder beoordelen. Na een toespraak van de burgemeester, richtte ook SGP-fractievoorzitter Herweijer zich tot het scheidend raadslid:

‘Beste Pieter,
Tien jaar geleden werd je namens de SGP raadslid in de gemeente Goedereede. Iets meer dan een half jaar voor de herindeling, die in Goedereede met argusogen tegemoet werd gezien. De reden dat je zo kort voor de herindeling nog in de gemeenteraad van Goedereede kwam, was een heel treurige: je nam de plaats in van Hans Klepper, die kort daarvoor na een ernstige ziekte was overleden.

Over dat half jaar in de Goereese raad kan ik niet uit eigen ervaring iets zeggen. Dan zou ik Corné of Peter Grinwis het woord moeten geven. Maar vanaf de herindeling heb ik je van nabij meegemaakt, toen ik eerst in de steunfractie zat en later deel mocht uitmaken van de fractie. Wat mij steeds is opgevallen, is je grote betrokkenheid op de maatschappij als geheel en op ieder individu in het bijzonder. Dat was al het geval voordat je raadslid was: je was ambtsdrager in de kerkelijke gemeente waarvan je lid was, je was betrokken bij de eilandelijke WMO-adviesraad, je was betrokken bij het veldwerk van Stichting Ontmoeting, je was als bestuurslid betrokken bij Nieuw Rijsenburgh en de toenmalige Goede Ree, enzovoort.

Oog hebben voor je medemens, dat is een rode lijn in al je bezigheden. Het raakt je als iemand het moeilijk heeft. Hoewel je een heel rustige persoon bent, kun je fel worden als een leeuw als je het idee hebt dat iemand onrecht wordt aangedaan. Dan kon het zomaar gebeuren dat we als fractie overrompeld werden door een mail van jou aan de burgemeester. Je was er dan zó door geraakt, dat je er gewoon geen erg in had om het eerst even aan de fractieleden te laten weten.

Het sociale domein had je hart. Je hebt altijd geprobeerd aandacht te vragen voor de kwetsbare medemens, voor de gezondheid van jongeren, voor het belang van goede zorg, enzovoort. Heel recent nog stelde je vragen over de aanrijtijden van ambulances, die vooral in het oosten en in het westen van het eiland te wensen overlaten. De antwoorden op de vragen zijn er inmiddels, de inzet voor verbetering van de aanrijtijden zul je aan ons moeten overlaten.

Vorig jaar heb ook jij de beslissing genomen om te stoppen met het raadswerk. Daarbij speelde ongetwijfeld een rol dat de afgelopen jaren best roerig zijn geweest voor jou en je gezin. Alleen al het feit dat je in korte tijd twee keer zonder werk kwam te zitten, is je niet in de koude kleren gaan zitten. En je wilt ook tijd en aandacht kunnen geven aan andere taken en verantwoordelijkheden, onder andere in het ambt van ouderling.

Bedankt voor alles wat je in de fractie en voor het eiland hebt gedaan! Mag ik nog één ding van je vragen? Wil je beloven dat je ons erop aanspreekt als je het idee hebt dat het hart van de SGP-fractie voor de medemens zwakker gaat kloppen?

Pieter, namens de SGP-fractie wens ik je, samen met Willeke en de kinderen, van harte de genadige leiding van God toe!’