Eindelijk aanpak verslavingszorg vastgesteld

19 maart 2022

In de laatste gemeenteraadsvergadering van deze periode sprak scheidend SGP-er Rien van der Boom nog 1 keer in de raad over de aanpak verslavingszorg. Hoewel de SGP blij is met de nu gekozen aanpak was er ook kritiek: ‘Te lang is er langs elkaar heen gewerkt. Wij hopen niet dat er alsnog belemmeringen zullen zijn ten nadele van deze integrale aanpak’, waarbij hij doelde op mogelijk schotten vanwege privacy of anderszins waardoor de integrale aanpak uiteindelijk niet geheel tot zijn recht kan komen. ‘Het feit is dat we met z’n allen -inclusief de diverse instanties -al jaren weten wat en hoe en waar gebruikt en gedeald wordt. Maar met alle goede bedoelingen kwam het niet tot een effectieve aanpak’.

Van der Boom: ‘We zijn blij met het IJslands model, het heet inmiddels O-K-O of OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving). Hopelijk gaat dit zijn vruchten afwerpen. Wel vragen wij ons als SGP af hoe gaan we die kansrijke omgeving creëren. Vallen daar ook de sportkantines onder waar dan geen alcohol meer gebruikt wordt. Of een ander voorbeeld: Er wordt geroepen om invulling voor de jeugd omdat -zoals men zegt- er op ons eiland maar weinig te doen valt voor hen. Maar als er dan initiatieven van de grond komen behoort daar wat ons betreft geen alcoholgebruik bij. Tijdens ons bezoek aan Kairos enkele weken geleden werd ons nog eens duidelijk hoe lastig juist deze verslaving te bestrijden is. Immers, een biertje moet toch kunnen?’

Mens centraal
De SGP krijgt soms de indruk dat het begrip verslaving met name aan ontwrichting en overlast voor de ander wordt opgehangen. Voor de SGP geldt dat de persoon die gebruikt c.q. verslaaft is zelf ook ontwricht is ook al doet hij geen vlieg kwaad. Middelengebruik en alcohol- of een andere verslaving richt dikwijls iemand ten gronde richt. Daarom is voor de SGP-fractie niet zo belangrijk welke definitie nu precies aan het begrip verslaving moet worden gegeven en ook niet in welke mate iemand functioneert. Het gaat ons om de persoon zelf.

Verder gaat het wat de SGP betreft om de totale verslaving. Niet alleen drugsgebruik maar ook alcohol-, gok- eet- en gameverslaving. Het lijkt of de nadruk met name op middelengebruik ligt terwijl de andere genoemde verslavingen zeker ook de aandacht behoeven.

Resultaatgericht
‘En wat ik al meermalen gezegd heb, hou de vaart erin. Ik begrijp dat een en ander tijd vergt en goed voorbereid moet worden. Echter deze aanpak waar we het nu over hebben is met name tot stand gekomen n.a.v. het rioolwateronderzoek dat september 2019 plaatsvond. De presentatie daarvan vond begin 2020 plaats, dat is dus inmiddels ook alweer 2 jaar geleden’, zo gaat Van der Boom verder.

‘Verder vragen we ons af hoe de raad bij dit project betrokken blijft. Wanneer horen wij of we ook echt het goede doen? Is dat na 2 jaar, 4 jaar, 6 jaar. Wanneer kunnen wij van deze IJslandse aanpak enig resultaat verwachten. We begrijpen dat dit project een lange adem vergt maar het kan niet zo zijn dat er jarenlang gezegd wordt: we hebben toch van tevoren gezegd dat het 10 jaar gaat duren’.

Buurgemeenten
Hij dankte de Adviesraad Sociaal Domein die ter verduidelijking een aantal verhelderende vragen heeft gesteld, opmerkingen heeft gemaakt en een zinvol advies gaf. Wel had hij nog een tweetal vragen: ‘wat vindt het College ervan dat in Hellevoetsluis op grote schaal experimenteel hennep gekweekt zal gaan worden. Wat dat betreft is ons eiland geen afgebakend gebied zoals IJsland? En, nu ook Schouwen-Duiveland voor het IJslandse model gekozen heeft is onze vraag, ziet het College mogelijkheden om elkaar te versterken? Op beide vragen antwoordde de burgemeester, die wethouder Bruggeman verving, dat er goed contact is in de regio en dat iedere gemeente zelf de aanpak kiest.