Informatieve live-uitzending SGP Goeree-Overflakkee

2 maart 2022

Vrijdag 25 februari jl. werd in het pand van Bouwcenter Esselink een heuse SGP-studio gemaakt. In drie gespreksrondes bespraken de tafelgasten onder leiding van presentator John de Geus de thema’s wonen, rentmeesterschap en duurzaamheid en vitale scholen en bedrijven. Voordat de gemeentelijke thema’s werden behandeld, stond Tweede Kamerlid Kees van der Staaij eerst kort stil bij de situatie in Oekraïne.

Wonen
Elk thema werd ingeleid door een kort filmpje. Het thema wonen begon met een jongere die een woning zoekt. Dat is op dit moment beslist geen gemakkelijke opgave. Aan tafel gingen vervolgens Michel van Golberdingen (Oost West Wonen), Nescio Midavaine (Marsaki), Daan Markwat (wethouder wonen) en Corné Grinwis (SGP-raadslid) in gesprek over dit thema. Belangrijk is om te zorgen voor diversiteit in het woningaanbod. Door gemeente en corporatie wordt onder andere gekeken naar flexibele en kleine woonvormen. Naast voldoende woningen is ook het circulair bouwen een belangrijk thema. Kees van der Staaij gaf vanuit de landelijke politiek aan dat vindingrijkheid nodig is: ‘De sfeer in Den Haag op dit moment is zo dat er altijd gesproken kan worden over knellende kaders.’

Rentmeesterschap en duurzaamheid
Het volgende thema werd ingeleid door een filmpje van agrariër Jan Kastelein die bezig is met het vastleggen van koolstof in de bodem. Dat vergt een heel andere manier van denken en van werken. Aan tafel zaten Cornelis Mosselman (Bi-Jovira), Lennard Seriese (Groen Licht), Anne Los (Natuurmonumenten) en Corné Braber (kandidaat‑raadslid SGP). Stilgestaan werd bij duurzaamheid in de landbouw, de staat van de natuur op ons eiland en het verduurzamen van woningen. Kees van der Staaij gaf aan dat er spanning op dit thema staat, zowel landelijk als lokaal, vanwege de ‘strijd’ om de ruimte. Vanuit de tafelgasten werd aangegeven dat vanuit Den Haag een grondige aanpak nodig is voor verduurzaming van de landbouw. Boeren hebben vooral langetermijnpolitiek nodig, gepaard met investeringen om de omslag te kunnen maken.

Vitale scholen en bedrijven
Het derde thema werd ingeleid door Jolinda de Heer, die als leerkracht en moeder het belang van christelijk onderwijs benadrukte. Aan tafel waren intussen Albert van Heinsberg (CSG Prins Maurits), Hans Nagtegaal (Kindwijs), Jan Hameeteman (Jaro) en Arjo van der Boom (Boekhandel Van der Boom) aangeschoven. Geconstateerd werd dat het over het algemeen goed gaat met het onderwijs op Goeree-Overflakkee. Wel zijn er zorgen over jongeren naar aanleiding van de coronacrisis. Hendrik Herweijer benadrukte dat de SGP zich ervoor blijft inzetten dat ook christelijke scholen hun eigenheid en identiteit kunnen hebben. Verder zei hij dat de goede samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid verder moet worden uitgebouwd. Met de ondernemers werd stilgestaan bij het ondernemersklimaat, de waarde van zondagsrust en het belang van winkels in de kleine kernen. Hendrik Herweijer eindigde met een stemoproep. Daarin beklemtoonde hij dat de SGP geen partij wil zijn van grote woorden en loze beloften, maar een partij met een fundament: de Bijbel, het Woord van God.

Kijk de hele uitzending terug op sgpgo.nl/go-live.