Koninklijke onderscheiding voor scheidend raadslid Rien van der Boom

30 maart 2022

Bij het afscheid van de gemeenteraad op 29 maart jl. ontving SGP-raadslid Rien van der Boom uit handen van de burgemeester een Koninklijke onderscheiding. Rien van der Boom was vanaf maart 2002 raadslid voor de SGP in de voormalige gemeente Middelharnis. Aansluitend werd hij vanaf de fusie in 2013 raadslid in de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Grootenboer bedankt hem voor zijn inzet én benoemde nog speciaal het feit dat Van der Boom in augustus voorzitter wordt van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. “Naar mijn idee een rol die uitstekend bij u past!” Fractieleider Hendrik Herweijer sprak namens de fractie nog een enkel woord. Hij wenste hem namens de fractie, samen met zijn vrouw Bertha, de kinderen en de kleinkinderen, Gods genadige zegen in alles toe:

‘Beste Rien,

Om maar met de deur in huis te vallen: we zien je node gaan. En nee, dat zeg ik niet omdat je bij een afscheid nu eenmaal iets aardigs wilt zeggen. Ik meen het oprecht. En ik kan met een gerust hart zeggen dat ik hiermee namens de fractie spreek.

We zien je node gaan. Alleen al omdat door jouw vertrek 20 jaar ervaring verdwijnt uit de fractie. Je hebt door de jaren heen met tal van dossiers te maken gehad. We konden altijd een beroep doen op je geheugen en je ervaring. Mede daardoor konden we zaken in perspectief zien. En het zette ons soms met beide benen op de grond. Jonge, minder ervaren fractieleden dachten soms: ‘Nú gaan we dit probleem de wereld uit helpen. Nú gaan we dit echt aanpakken.’ Niet zelden kwam jij dan met de ontnuchterende opmerking: ‘We moeten zeker wat doen hoor, maar denk nu niet dat het lukt om het probleem helemaal op te lossen. Toen en toen hebben we ook al dit en dat gedaan, maar toch hebben we het er nu weer over.’ En inderdaad: er zijn veel dossiers die in die 20 jaar meermalen aan de orde zijn geweest. Zo sprak je al in 2006 over de toekomst van het Diekhuus. In 2007 voerde je het woord over de aanpak van verslaving; ook toen al vroeg je aandacht voor een goede afstemming tussen alle instanties. In 2009 verwoordde je de zorgen over de ontsluiting van Middelharnis Noord. En zo zou ik nog veel kunnen noemen.

We zien je node gaan. Ook omdat je, doordat je gepensioneerd was, eigenlijk altijd wel in de gelegenheid was om ergens naartoe te gaan. Talloze keren heb je de SGP-fractie vertegenwoordigd op allerlei bijeenkomsten. Daar hebben we heel veel gemak van gehad!

We zien je node gaan. Want wie gaat nu in woord en beeld verslag doen van de werkbezoeken en ‘uitjes’ van de raad? Van wie kunnen we nu van die kritische, maar altijd humoristische columns verwachten, vooral ook over ons eigen functioneren? Wat dat betreft mag ik vast wel zeggen dat je een tikkeltje eigenzinnig was. Je neemt geen blad voor de mond. En je schrijft soms dingen op die anderen ook wel denken, maar niet op durven schrijven. En het gekke is: van jou kan eigenlijk iedereen het hebben.

Ik ga afronden. Ik wil je bedanken voor alles wat je voor de fractie, voor de SGP, voor het eiland hebt gedaan. Bedankt ook voor je loyaliteit aan de fractie.

Dat je nu stopt, is niet omdat dat moest van het bestuur. Je hebt zelf een tijdje geleden al gezegd dat dit je laatste termijn zou zijn. Je zei steeds dat je het belangrijk vindt om niet te lang door te gaan, om op tijd het stokje door te geven aan een jongere generatie. Als ik het goed heb, zijn we binnenkort samen met D66 de enige fracties zonder 60+’ers. Gelukkig hebben we nog altijd genoeg ervaring aan boord. En anders mogen we je vast wel bellen…

Rien, namens de SGP-fractie wens ik jou, samen met Bertha, de kinderen en de kleinkinderen, Gods genadige zegen toe in alles!’