Nieuwe fractie bijeen

25 maart 2022

Op donderdag 24 maart kwam de ‘nieuwe’ SGP-fractie bijeen en besprak onder andere in grote lijnen de portefeuilleverdeling voor de komende raadsperiode. Daarnaast werden diverse andere functies binnen en buiten de fractie van fractieleden voorzien. Mooi om te zien dat de fractie vol energie aan de slag wil voor de komende periode. Bouwen in vertrouwen. Tijdens de fractie werd uiteraard in dankbaarheid stil gestaan bij het behoudt van de 7 zetels. Een feestelijk tintje dat werd gemarkeerd met het aansnijden van taart.

De installatie van de nieuwe raad zal plaatsvinden op D.V. woensdag 30 maart. De fractieleden kunnen gelijk aan de slag want op donderdag 31 maart is een dialoogavond gepland, met de onderwerpen:

  • Landschapsprofiel Kop van Goeree
  • Sport- en beweegagenda Sportief vitaal

Om in te spreken of een onderwerp in te brengen op de dialoogavond, kunt u zich aanmelden bij de griffier, onder vermelding van uw naam en het onderwerp. Aanmelden via e-mail: griffie@goeree-overflakkee.nl. Voor het spreekrecht is de aanmeldtermijn 24 uur voor aanvang van de vergadering, voor het inbrengen van een onderwerp is soms meer tijd nodig en wordt de agendering in onderling overleg bepaald.