NLGO en gemeente vragen aandacht voor unieke zandwallen

1 maart 2022

Gemeente Goeree-Overflakkee en natuurvereniging NLGO hebben de samenwerking gezocht om zichtbaar te maken hoe bijzonder het zandwallenlandschap in en rond Ouddorp is. Er is onder andere een folder ‘Zandwallen. Daar zijn we zuinig op!’ ontwikkeld, een prachtige dronevideo gemaakt en NLGO heeft een kenniscentrum Zandwallen opgericht.

In dit traject zien zowel NLGO als de gemeente de meerwaarde van het samen optrekken. “Het zandwallenlandschap van Ouddorp is uniek in de wereld. Het beschermen van dit landschap is al meer dan veertig jaar een van de kerntaken van NLGO”, benadrukt Gjalt Huppes van NLGO. “Inwoners realiseren zich niet altijd hoe bijzonder en uniek het zandwallengebied is. Daardoor wordt er niet altijd goed mee omgegaan en raken zandwallen beschadigd of verdwijnen zelfs”, legt wethouder Daan Markwat uit. “Dat is jammer, want we willen juist dat ook de volgende generaties nog kunnen genieten van dit bijzondere landschap.”

De folder en de video (gemaakt door Björn Mierop) worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Dorpstienden van Ouddorp op maandag 7 maart van 13.30 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via communicatie@goeree-overflakkee.nl. De folder wordt in de week van 15 maart huis aan huis bezorgd in en rond Ouddorp en Goedereede.

Geschiedenis
Om de waarde te zien, moeten mensen wel verder kijken dan wat een zandwal is: een soort dijkje langs een akker. Zo’n 1000 jaar geleden ontstonden er schurvelingen, beplante wallen van hooguit 1,5 meter hoog. Boeren maakten om hun akkers deze verhogingen om de dieren binnen te houden én het zand buiten te houden. Laten kwam er zandgrond bovenop veel schurvelingen, omdat de boeren dichter bij het grondwater wilden komen. Zo ontstonden de hogere zandwallen. Vanuit de lucht gezien wordt heel mooi duidelijk dat het landschap van Ouddorp door al die zandwallen wordt ingedeeld in kleine stukjes, kamers. Nergens is er een gebied te vinden waar zo veel zandwallen op zo’n relatief kleine oppervlakte zijn te vinden: meer dan 80 kilometer aan zandwallen.

Waardevol
De zandwallen vertellen de landschappelijke geschiedenis van de kop van Goeree, hoe de boeren zich staande wisten te houden. Daarnaast waren én zijn de zandwallen nuttig, omdat de beschutting van de wallen zorgde voor goede oogsten. Ook gasten van recreatieparken genieten nu nog van die beschutting, of bewoners met een zandwal in hun achtertuin.  Er is ook een ecologisch belang: op de duingrond is bijzonder groen te vinden. Ook zorgen de zandwallen voor een gevarieerd, spannend en intiem landschap.

Het merendeel van de schurvelingen en zandwallen is beschermd. Dat betekent dat er niet zo maar in gegraven of op of bij gebouwd mag worden. Op de website www.goeree-overflakkee.nl/zandwallen staat een interactieve kaart waar alle zandwallen zijn te vinden. Op www.nlgo.nl/zandwallen staat alle informatie over het Kenniscentrum Zandwallen. Dit Kenniscentrum adviseert eigenaren en gemeente over het onderhoud en eventuele restauratie van de zandwallen op de kop van het eiland.