Nog geen definitieve uitslag verkiezingen | Hertelling op verzoek van VVD

21 maart 2022

Het centraal stembureau van gemeente Goeree-Overflakkee heeft besloten tot een hertelling van alle uitgebrachte stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De reden is een verzoek van de VVD tot hertelling, omdat er sprake is van maar drie stemmen verschil bij de verdeling van de laatste restzetel. Er is – zo benadrukt zowel het centraal stembureau als de VVD – geen vermoeden van onregelmatigheden of fouten.

Het centraal stembureau kan besluiten tot een hertelling als er vermoeden is van onregelmatigheden. “Dat is niet aan de orde, maar het is wel belangrijk dat de uitslag en de verdeling van de zetels boven elke twijfel verheven is”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, hoofd van het centraal stembureau. Dat betekent dat de uitslag van de verkiezingen nog niet definitief is vastgesteld.

In totaal zijn er bij deze verkiezingen 41.083 stempassen uitgegeven en zijn er 26.293 stemmen uitgebracht. Dat maakt het opkomstpercentage afgerond 64 procent. Alle stemmen worden opnieuw geteld. Zowel de stemmen van het vervroegd stemmen op maandag en dinsdag als de uitgebrachte stemmen in de 24 stembureaus van woensdag 16 maart 2022.

Verdeling restzetels
De verdeling van de restzetels vindt plaats volgens een vooraf vastgestelde methode. Het aantal stemmen voor elke partij wordt gedeeld door het aantal behaalde volle zetels plus 1. De partij die zo uitkomt op het grootste aantal stemmen per zetel (grootste gemiddelde) krijgt de restzetel toegewezen. Het gaat in dit geval om de laatste verdeelde restzetel, die is toegewezen aan de SGP. Het verschil was slechts 3 stemmen met de VVD.

Hertelling
De hertelling vindt dinsdag 22 maart 2022 plaats in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk, vanaf 8 uur ’s ochtends. De hertelling is openbaar te volgen, maar de tellers werken geconcentreerd en kunnen bij het tellen niet gestoord worden. De zitting van het centraal stembureau om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vast te stellen is vervolgens woensdag 23 maart om 16.00 uur in het Rondeel. Direct na deze zitting wordt de officiële uitslag openbaar gemaakt. De zitting is live online te volgen.