Ruim twintig partijen ondertekenen convenant SamenZien integrale aanpak verslaving

9 maart 2022

Samen zorgen voor een gezond, veilig en vitaal Goeree-Overflakkee. Met dat doel voor ogen ondertekenden ruim twintig partijen dinsdag 8 maart tijdens een bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis het convenant SamenZien integrale aanpak verslaving. Naast gemeente Goeree-Overflakkee ondertekenden onder andere jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen, Oost West Wonen en zorginstellingen het convenant. Zij hebben allemaal op één of andere manier te maken met verslavingsproblematiek en zien de noodzaak van een gezamenlijke aanpak.

Drugsgebruik en verslavingsproblematiek is geen nieuw thema voor Goeree-Overflakkee. Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren bleef het moeilijk de vinger te leggen op de omvang én de juiste aanpak. In 2019 werd op verzoek van stichting Moedige Moeders GO een rioolwateronderzoek uitgevoerd, waarbij werd getest op drugsrestanten. In het riool van Goeree-Overflakkee werd een erg hoge hoeveelheid amfetamineresten (speed) aangetroffen.

Ambitie
Na de uitkomsten van het rioolwateronderzoek gaf het gemeentebestuur in 2020 de opdracht om een integrale aanpak tegen verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Voor de bij het convenant betrokken partijen was dit, onder aanvoering van gemeente Goeree-Overflakkee, aanleiding om bij elkaar te komen en de handen ineen te slaan. Met de ondertekening van het convenant verbinden partijen zich aan de ambitie om bij te dragen aan een gezond, vitaal en veilig Goeree-Overflakkee door ervoor te zorgen dat:

  • Onze jeugd opgroeit in een kansrijke omgeving waar middelengebruik geen onderdeel van uitmaakt en waar middelengebruik onder jongeren (18-) niet meer voorkomt;
  • Inwoners gestimuleerd worden gezonde keuzes te maken ten aanzien van legaal middelengebruik;
  • Passende begeleiding en interventies worden toegepast wanneer middelengebruik leidt tot disfunctioneren.

 SamenZien
Burgemeester Ada Grootenboer onthulde tijdens de bijeenkomst de nieuwe naam en het logo van de integrale aanpak SamenZien. “Het raakt mij als ik zie en hoor dat jongeren door een verslaving helemaal geen perspectief meer zien. Dat ze niet meer zonder hulp uit die fuik kunnen komen. Met heel veel inwoners van Goeree-Overflakkee gaat het gelukkig goed. Maar hoe kan het nu dat we met elkaar geen omgeving kunnen creëren waarin alle kinderen en jongeren veilig en kansrijk kunnen opgroeien?”, zo vraagt ze zich af. “Voor mij is dat we met ‘SamenZien’ met elkáár zien wat er nodig is. De kwetsbare ondersteunen en samen aan de slag gaan om te zorgen voor een gezond, veilig en vitaal Goeree-Overflakkee.”

‘We’ en ‘samen’, dat is belangrijk bij SamenZien. Dat is omdat het geen aanpak is van alleen de partijen die het convenant ondertekenen. SamenZien is een aanpak waar heel Goeree-Overflakkee bij nodig is. Met elkaar wordt dit aangegaan. Samen wordt ervaren welke problemen er op Goeree-Overflakkee spelen. Samen worden ook de oplossingen gevonden die ingezet worden om de problemen tegen te gaan en te voorkomen. Met elkaar wordt gewerkt aan het perspectief van alle inwoners op het eiland. Zaak is om gezamenlijk naar hen om te zien en er voor hen te zijn.

Mobiel Media Lab
Ook de politie was aanwezig. Op het Diekhuusplein stond het Mobiel Media Lab. Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen waarin inwoners welkom zijn om mee te denken met de politie. Inwoners van Goeree-Overflakkee konden een kijkje nemen in het mobiele lab en met de politie in gesprek over onder andere verslavingsproblematiek op ons eiland.

Meer informatie over SamenZien? Bezoek www.samenzien.com.