SGP-fractie stelt vragen over renovatie Haringvlietbrug

4 maart 2022

De SGP-fractie stelde vandaag vragen aan het College van BenW over de renovatie van de klep van de Haringvlietbrug. Sinds augustus 2021 gelden een aantal verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug, om verdere schade aan de klep te voorkomen. De renovatie voor de brug staat gepland in 2023. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee is hier het laatst over geïnformeerd rondom het moment dat de zojuist genoemde maatregelen zijn geïmplementeerd. De SGP is bezorgd over de mogelijke impact van de renovatie. Daarnaast zullen er in 2023 ook werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel plaats vinden.

Gezien het belang van deze verkeersader, de mogelijke impact van de renovatie op de bereikbaarheid van het eiland en de resterende (korte) periode tot aan de renovatie, stelde SGP-raadslid Simon van der Tang onderstaande vragen aan het college:

  • Wanneer staat de renovatie van de klep gepland en hoelang zal dit duren?
  • Is het college geïnformeerd over de te treffen verkeersmaatregelen en de impact hiervan op ons eiland door de verantwoordelijke instanties?
  • Kan de hierboven benoemde informatie met de raad worden gedeeld?
  • In augustus 2023 is de Heinenoordtunnel (deels) afgesloten, ook i.v.m. werkzaamheden. In hoeverre is er sprake van overlap van beide trajecten en wat is de impact daarvan?

  • 20220304 Schriftelijke vragen geplande renovatie Haringvlietbrug (pdf)