SGP vraagt weer aandacht voor aanrijtijden ambulance op Goeree-Overflakkee

9 maart 2022

Voor de ambulancezorg geldt de streefnorm dat in 95 procent van de spoedgevallen binnen 15 minuten na aanname van de melding een ambulance ter plaatse moet zijn. Bij de SGP-fractie komen regelmatig signalen binnen dat die streefnorm op het eiland niet gehaald wordt. Reden voor raadslid Pieter Breederveld om hiervoor aan de bel te trekken bij het college.

‘We maken ons zorgen om de aanrijtijden van de ambulances op Goeree-Overflakkee’, aldus de SGP’er. Hij geeft aan dat we in het verleden ieder jaar een update van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ontvingen, waarin een uitsplitsing werd gemaakt naar de oude gemeentelijke indeling van voor 2013. ‘Dat is van belang om te kunnen zien of zowel in het oosten als in het westen van het eiland adequate ambulancezorg aanwezig is.’

Breederveld: ‘Inmiddels is deze informatie aangeleverd en zien we helaas geen verbetering van het percentage ritten waarin de streefnorm wordt gehaald.’ Gemiddeld kwam in 2021 de ambulance voor een spoedrit op Goeree-Overflakkee in 83,4% van de gevallen binnen de streeftijd van 15 minuten. In 2019 was dit percentage nog 84,6%. Met name de voormalige gemeenten Oostflakkee (65,2%) en Goedereede (74,9%) blijven achter. Gelet op de aangeleverde informatie heeft de gemeente de directeur van Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) uitgenodigd om een nadere toelichting op deze cijfers te geven. Naar verwachting zal dit medio juni zijn.

Hoewel de SGP veel waardering heeft voor de inzet van de medewerkers van de ambulancezorg op het eiland, blijft de SGP-fractie erop toezien dat de landelijke normen voor aanrijtijden van ambulances ook binnen onze gemeente worden gehaald. Een aantal jaren gelden vroeg de fractie al aandacht voor de problematiek. Resultaat was dat er destijds goed gekeken is naar het spreidingsplan, waarbij zowel Goedereede als Nieuwe-Tonge als uitvalsbasis diende. Met de nu aangeleverde cijfers zien we helaas daarvan de resultaten niet terug.