Vijf vertrekkende raadsleden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

30 maart 2022

Afscheidnemende raadsleden Henk van der Meer, Rien van der Boom, Rita van den Nieuwendijk-Groenendijk, Addy Rijerkerk-Andriesen en Conny Pipping zijn Koninklijk onderscheiden voor hun langdurige inzet als gemeenteraadslid. Dat gebeurde op dinsdagavond 29 maart tijdens de afscheidsvergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. In totaal namen deze avond twaalf raadsleden afscheid.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheidingen uit. De vijf raadsleden werden in de raadzaal in het Rondeel onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Van der Meer
Henk van der Meer was bijna 28 jaar raadslid, waarmee hij met recht de nestor van de raad was. Vanaf april 1994 was Van der Meer raadslid voor de VVD in de voormalige gemeente Goedereede en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. In 2017 ging hij alleen verder in Fractie Van der Meer en na de verkiezingen in 2018 in de fractie van Eiland van Vrijheid, samen met Aat van Alphen. Hij werd door de burgemeester als langstzittend raadslid en nestor van de raad geroemd om zijn betrokkenheid, die heeft geresulteerd in dit respectabele dienstverband.

Van der Boom
Rien van der Boom was vanaf maart 2002 raadslid voor de SGP in de voormalige gemeente Middelharnis. Aansluitend werd hij vanaf de fusie in 2013 raadslid voor deze partij in de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Grootenboer bedankt hem voor zijn inzet én benoemde nog speciaal het feit dat Van der Boom in augustus voorzitter wordt van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. “Naar mijn idee een rol die uitstekend bij u past!”

Van den Nieuwendijk-Groenendijk
Rita van den Nieuwendijk-Groenendijk kwam eind 2019 in deze gemeenteraad, in de fractie van VKGO, op het moment dat Teun Koote stopte als raadslid. Rita was al ervaren, omdat zij eerder ook in de voormalige gemeente Middelharnis raadslid was voor de ABB. Na afsplitsing van VKGO in maart 2021 ging zij weer verder onder deze naam. De burgemeester gaf aan dat Van den Nieuwendijk in haar 18 jaar als raadslid zich sterk heeft gemaakt voor de sport en recreatie op ons eiland en met regelmaat de historie van onderwerpen voor de jongere raadsleden toelichtte.

Pipping
Conny Pipping startte in 2007 als raadslid voor de ChristenUnie in de voormalige gemeente Oostflakkee. Daar zat hij tot 2010 in de raad. Daarna kwam hij bij de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee in 2013 weer in de gemeenteraad, tot de verkiezingen van maart 2022. De burgemeester noemde Pipping een betrokken raadslid dat wist waarover hij sprak. “Duurzaamheid, infrastructuur zoals de N59, en leefbaarheid in de kernen vindt u belangrijke zaken, net als de economische ontwikkeling van het eiland”, zo sprak ze hem toe.

Rijerkerk-Andriesen
Vanaf 2006 was Addy Rijerkerk-Andriesen raadslid en later ook fractievoorzitter van de VVD, eerst in de voormalige gemeente Goedereede en aansluitend in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De burgemeester noemde Rijerkerk ‘een vrolijke bezige bij met een druk leven naast het raadslidmaatschap’: “Al geruime tijd geleden gaf u te kennen dat deze raadsperiode de laatste zou zijn en dat het tijd is voor de jongeren om het stokje over te nemen.”

Afscheid
De raadsvergadering op 29 maart in het Rondeel in Middelharnis stond in het teken van het afscheid van de vertrekkende raadsleden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Een deel van de scheidende raadsleden had het vertrek vooraf al aangekondigd, anderen kwamen door de stem van de kiezer niet terug in de raad.

In totaal namen deze avond twaalf raadsleden afscheid. De namen van de overige vertrekkende raadsleden zijn:

  • Nynke Zwaga (VVD)
  • Akkie Krouwel-Plantenga (VKGO)
  • Lobke van Oorschot-Coppens (CDA)
  • Cees Grinwis (PvdA)
  • Liesbeth Keijzer-Westhoeve (CDA)
  • Pieter Breederveld (SGP)
  • Binic Vreugde (VVD)

Ook deze raadsleden werden persoonlijk door de burgemeester bedankt voor hun inzet voor het bestuur en de inwoners van Goeree-Overflakkee.

Nieuwe raad
De installatie van de 31 herkozen en nieuwgekozen raadsleden is op woensdag 30 maart, tijdens de installatieraadsvergadering. De eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad is de dialoogavond op donderdag 31 maart. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 21 april 2022.