Dialoogavond | Landschapsprofiel Kop van Goeree en de Sport- en beweegagenda

1 april 2022

Op de dialoogavond van donderdag 31 maart is de gemeenteraad bijgepraat over twee onderwerpen, het landschapsprofiel Kop van Goeree en de Sport- en beweegagenda.

In het landschapsprofiel worden de klassieke waarden van het gebied rond Ouddorp vastgelegd. Het profiel geeft een mooi inkijkje in allerlei waardevolle zaken, zoals bijv. de schurvelingen, waterlopen etc. etc. Maar ook de minder harde waarden zoals (zondags)rust hebben een plek. Dit profiel is straks een bouwsteen voor de omgevingsvisie (visie op de omgeving die opgesteld moet worden in het kader van de nieuwe omgevingswet). Het profiel is openbaar te raadplegen op deze website: https://www.goeree-overflakkee.nl/landschappelijke…. Op deze site vindt u ook een prachtige interactieve kaart die tot op perceelniveau ingezoomd kan worden en waar u kunt bekijken wat de waarden op uw perceel zijn. Door lagen aan of uit te zetten krijgt u een mooi beeld.

Verder kregen we een presentatie over de sport- en beweegagenda. In dit document geeft het college haar visie op sport en bewegen weer met de focus op een aantal doelgroepen. Als SGP-fractie hadden we wel wat vragen bij het document, ook andere fracties hadden nogal wat vragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

De dialoogavond is terug te kijken via de website van de gemeente. De volgende keer ook meespreken? Houd de agenda in de gaten en kom langs in het Rondeel.

Adriaan Kasteleijn (Raadslid SGP-Goeree-Overflakkee)