Eenmalige energietoeslag voor minima Goeree-Overflakkee

1 april 2022

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de eenmalige energietoeslag van € 800,- overgemaakt naar ongeveer 500 huishoudens met een bijstandsuitkering. Inwoners met een laag inkomen, die ook denken recht te hebben op deze toeslag, kunnen vanaf vandaag – vrijdag 1 april – een aanvraag hiervoor indienen op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag.

Door de hoge energieprijzen besloot het Rijk eind vorig jaar de energiebelasting voor iedereen te verlagen. Dat gaat automatisch. Daarnaast is er een extra tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten zorgen ervoor dat het geld bij de juiste huishoudens terecht komt. De wetgeving hiervoor is nog niet door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar desondanks wil gemeente Goeree-Overflakkee niet langer wachten.

“We zien dat de hoge energierekening een probleem is voor mensen die het toch financieel niet breed hebben. En logisch ook, als je hoort dat termijnbedragen voor energie zijn verdubbeld of zelf verdrievoudigd”, zo legt wethouder Berend Jan Bruggeman (sociaal domein) uit. “En die hogere energieprijzen kwamen ook nog gelijk met hogere prijzen aan de pomp en duurdere boodschappen. We roepen als gemeente altijd dat het belangrijk is bij schulden om snel in actie te komen en hulp te vragen. Anders lopen schulden in heel snel tempo op. Daarom zijn we nu tot betalen overgegaan, om te voorkomen dat financiële problemen verder verergeren.”

Automatisch op de bankrekening
De € 800,- van de energietoeslag is automatisch overgemaakt aan de huishoudens waarvan bekend was dat zij op 1 maart 2022 én de eerste maanden van 2022 één van de volgende uitkeringen ontvingen: een bijstandsuitkering, een uitkering voor oudere werklozen (IOAW- of IOAZ-uitkering) of een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud (BBZ- uitkering levensonderhoud). Deze groep is bekend bij de gemeente.

Zelf energietoeslag aanvragen
Er is echter ook een groep met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die zelf de toeslag moet aanvragen. De gemeente heeft niet voldoende zicht op hun inkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor werkende armen, inwoners met een uitkering van het UWV, AOW- gerechtigden zonder aanvullend pensioen, AIO-gerechtigden (aanvullend inkomen voor ouderen) en zelfstandigen met een laag inkomen. De grens van 120 procent van de bijstandsnorm verschilt per huishouden. De bedragen voor de verschillende groepen huishoudens zijn te vinden op de gemeentelijke website.

Er zijn ook andere voorwaarden, zoals een minimumleeftijd van 21 jaar, een woonadres in onze gemeente en niet woonachtig in een instelling. Deze en meer voorwaarden zijn te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag. Een aanvraag is in te dienen tot en met 31 december 2022. Als iemand geen toegang heeft tot internet of geen computer, is een papieren aanvraagformulier aan te vragen via 14 0187 (Sociaalcontactpunt, optie 1).

Energiebesparing
De gemeente wil alle inwoners ook nogmaals wijzen op de mogelijkheden om energie te besparen. Daarom biedt de gemeente onder andere een duurzaamheidslening aan (www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheidslening). Hiermee kunnen huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende aanpassingen aan hun woning te realiseren.

Ook is er het Energieloket van Goeree-Overflakkee, te vinden via www.energieloketgo.nl. Dat is een initiatief van Coöperatie Deltawind, in opdracht van en financieel ondersteund door de gemeente. Daar kunnen inwoners bijvoorbeeld gratis een energiecoach inschakelen om energie te besparen.