Gemeente vraagt inwoners naar mening over begraafplaatsen

8 april 2022

Goeree-Overflakkee heeft veel gemeentelijke begraafplaatsen. In bijna elke plaats in de gemeente is er wel één te vinden, beheerd en onderhouden door de gemeente. Met een vragenlijst vraagt de gemeente nu aan inwoners om hun mening te geven over de gemeentelijke begraafplaatsen.

De regels en afspraken verschillen momenteel per begraafplaats. De gemeente wil overal dezelfde regels gaan hanteren en kijkt daarom naar het begraafplaatsenbeleid. Ook wordt gekeken naar de toekomst: voldoen de begraafplaatsen nog wel over 10 of 20 jaar? De gemeente vindt het belangrijk dat de begraafplaatsen een mooie en respectvolle plek zijn voor nabestaanden om hun overleden geliefden te gedenken.

Waar staat de vragenlijst?
De vragenlijst staat online op www.goeree-overflakkee.nl/onderzoekbegraven en is in te vullen tot en met maandag 25 april 2022. Invullen duurt 5 tot 10 minuten. Als digitaal invullen niet mogelijk is, kunnen inwoners telefonisch de papieren vragenlijst opvragen en ingevuld terugsturen. Ook is bij de balie van het gemeentehuis de vragenlijst op te halen en in te leveren. De gemeente behandelt de antwoorden vertrouwelijk en verwerkt deze anoniem.

De gemeente vroeg eerder al uitvaartondernemers naar hun ervaringen. Ook nabestaanden, die vanwege een uitvaart het afgelopen jaar te maken hadden met de gemeente/begraafplaatsen, schreef de gemeente persoonlijk aan.

Wat doet de gemeente met de antwoorden?
Met de antwoorden kan de gemeente haar beleid beter laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners. De planning is dat nog voor het zomerreces de gemeenteraad zich buigt over een aantal voorstellen voor het nieuwe begraafplaatsenbeleid. Als de raad akkoord is, werkt de gemeente de voorstellen verder uit. Daarna hanteren we de nieuwe afspraken op alle begraafplaatsen in beheer en onderhoud van de gemeente.