Gezocht: Vrijwilligers voor het besturen van de buurtbus op Goeree-Overflakkee

9 april 2022

Door aanpassingen in de dienstregeling van het openbare vervoer (OV) op Goeree-Overflakkee is de kans groot dat vanaf september 2022 de buslijnen 135 en 138 vervallen. Daarom zoeken Connexxion, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland de komende periode enthousiaste vrijwilligers voor het besturen van de buurtbus.

Met de uitbraak van de coronapandemie is het aantal reizigers in het OV in Nederland sterk afgenomen. Minder reizigers betekent ook minder vervoeropbrengsten. En aangezien vervoeropbrengsten een belangrijk onderdeel zijn van de bekostiging van het openbaar vervoer ontstaat er een financieel tekort. Connexxion en provincie Zuid-Holland zien het alternatief van OV-op-Maat – dit houdt in dat de reiziger vooraf via de telefoon of de OV-op-Maat-app vervoer bestelt – als een oplossing voor tijden waarin een reguliere busverbinding niet meer mogelijk is. Gemeente Goeree-Overflakkee omarmt deze oplossing niet en wil graag vasthouden aan een reguliere vorm van openbaar vervoer met een vaste dienstregeling. Het openbaar vervoer zoals we dat nu kennen moet zoveel mogelijk intact blijven. En dat betekent: de buurtbus. Na september 2022 stopt de steun van het Rijk. Connexxion is dan genoodzaakt om voor de lijnen 135 en 138 (Ooltgensplaat, Achthuizen, Den Bommel, Stad aan ’t Haringvliet, Nieuwe-Tonge en Herkingen) ook overdag OV-op-Maat in te voeren. “De gemeente hecht groot belang aan een alternatief”, aldus wethouder Feller. “In heel Nederland zijn er positieve ervaringen met buurtbussen. Dit zou ook heel goed voor Goeree-Overflakkee kunnen werken.”

Meld u aan als vrijwilliger voor de buurtbus
Wilt u een buurtbus besturen en meehelpen aan het in stand houden van de lijnen 135 en 138? En wilt u de dorpen van gemeente Goeree-Overflakkee bereikbaar houden? Meld u zich dan aan via de website van gemeente Goeree-Overflakkee: www.goeree-overflakkee.nl/buurtbus.

De buurtbus gaat vanaf september 2022 rijden. Aanmelden als vrijwilliger voor de buurtbus kan altijd. In juni volgt een tussentijdse evaluatie die inzicht moet geven in de haalbaarheid van het buurtbusinitiatief.

Wat is een buurtbus?
De buurtbus is een kleinere bus voor 8 personen die volgens een vaste dienstregeling een vaste route rijdt. Buurtbussen rijden al in heel Nederland, vooral door dunbevolkte gebieden. Vrijwilligers zitten achter het stuur en dragen bij aan het verbinden van dorpskernen. De vrijwillige buschauffeur van de buurtbus moet in het bezit zijn van een B rijbewijs. Een groot rijbewijs is niet nodig.