Koninklijke onderscheiding voor raadslid Johan de Vos

15 april 2022

Op vrijdag 15 april 2022 werd Johan de Vos, raadslid voor VKGO, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding uit. We weten dat collega de Vos al enige tijd ziek is en leven met hem mee. Onlangs heeft hij besloten om binnen afzienbare tijd terug te treden als raadslid. De SGP-fractie wenst collega-raadslid De Vos van harte Gods ondersteunende genade toe.

Op 16 maart 2006 werd de heer De Vos raadslid van de voormalige gemeente Middelharnis voor VDB’78, tot aan de gemeentelijke herindeling van Goeree-Overflakkee op 1 januari 2013. Sinds de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee was de heer De Vos tot op de dag van vandaag onafgebroken raadslid en fractievoorzitter van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.

Hoewel de heer De Vos al enige tijd ziek is had hij na de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog genoeg energie om op 30 maart jl. opnieuw in de gemeenteraad te worden geïnstalleerd. Hij kon toen nog niet voorzien dat hij al korte tijd daarna vanwege zijn verzwakte gezondheid moest stoppen met het raadswerk.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit bij de heer De Vos thuis, in het bijzijn van zijn gezin. Zij sprak haar waardering uit voor zijn jarenlange inzet voor het openbaar bestuur van Goeree-Overflakkee.