Creatieve ondernemer(s) gezocht om Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat nieuw leven in te blazen

20 mei 2022

Gemeente Goeree-Overflakkee nodigt ondernemers met creativiteit, lef én visie uit om mee te doen aan een Openbare Prijsvraag: hoe maken we Fort Prins Frederik weer een inspirerende plaats voor inwoners én bezoekers? De ondernemer met de beste ideeën mag de plannen ook daadwerkelijk gaan realiseren.

Het grootste gedeelte van het fort is sinds 2018 in eigendom van de gemeente. Inmiddels is een deel van het fort gerestaureerd. Zo is de geschutstoren aan de buitenkant opgeknapt. Nu wordt een vervolgstap gezet in de restauratie van een aantal omliggende gebouwen. In de buitenste ring van het gebied blijft verblijfsrecreatie toegestaan.

Een gebied met veel potentie
Wethouder Daan Markwat: “Wij hebben als doel om deze prachtige plaats en de geschiedenis weer beleefbaar te maken voor iedereen. We willen dat mensen met veel plezier het fort kunnen bezoeken. Bijvoorbeeld lekker een bakje koffie drinken, een hapje eten, genieten van de historische verhalen of van een mooi evenement. Dit gebied aan de oostkant van ons eiland heeft zoveel potentie en we zoeken een ervaren ondernemer die een goed plan maakt en het fort een impuls gaat geven”.

Succesvolle invulling
De gemeente daagt ondernemers uit en legt bewust geen uitgewerkt plan voor. Ondernemers die het initiatief nemen, zijn zelf het beste in staat een succesvolle invulling te bedenken én te realiseren. De gemeente hanteert naast wetgeving en bestaand beleid wel een beperkt aantal uitgangspunten. “De ondernemer moet deze historische plaats en het erfgoed een warm hart toedragen. We willen dat het verhaal van Fort Prins Frederik actief wordt verteld. Dit in combinatie met eigen activiteiten”, aldus de wethouder.

Het beste plan kent een balans tussen beleefbaarheid, omgeving en concept. De financiële haalbaarheid is natuurlijk ook van belang. De zoektocht naar de juiste partij vindt plaats via een Openbare Prijsvraag met daaropvolgend een Onderhandelingsprocedure.

Meer informatie en aanmelden
Bent u als ondernemer geïnteresseerd? Meer informatie over de procedure is te vinden op: www.goeree-overflakkee.nl/fortprinsfrederik. Aanmelden kan via deze link. De gemeente Goeree-Overflakkee wordt in dit traject ondersteund door COUP (in samenwerking met Hylkema Erfgoed) en Inkoopbureau West Brabant.