Minder restafval voor inwoners Goeree-Overflakkee

24 mei 2022

Inwoners van Goeree-Overflakkee gooien veel minder restafval weg. In de eerste drie maanden van 2022 werd ongeveer 28 kg fijn restafval per inwoner opgehaald. Dat is bijna een halvering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Dat is één van de eerste resultaten van het op 1 januari ingevoerde ‘Goed scheiden loont’ op Goeree-Overflakkee. Inzamelaar RAD voert dit afvaltariefsysteem in opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee uit. Inwoners betalen per keer dat ze hun restafvalcontainer aan de kant van de weg zetten. Of per weggegooide vuilniszak met restafval.

Evaluatie afvalinzameling
De gemeenteraad evalueert eind 2022 de nieuwe manier van afvalinzameling. Daarna wordt besloten of ‘fase 2’ in kan gaan. Dat is restafval wegbrengen naar (ondergrondse) verzamelcontainers en gft, pmd en oud papier in containers aan huis inzamelen. Verantwoordelijk wethouder Daan Markwat noemt de eerste resultaten veelbelovend. “Het uiteindelijke doel is een daling naar 48 kilogram restafval per inwoner per jaar. We zijn er nog niet, maar we hebben grote stappen gezet.”

Toename pmd en gft
Minder restafval in de eerste drie maanden van 2022 betekent wel dat er meer in de andere containers verdween. De ingezamelde hoeveelheid plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) steeg met 168 procent. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval steeg met 38 procent. Voor oud papier veranderde er weinig.

Extra aandacht voor pmd-inzameling
Door de toename van pmd zijn er soms overvolle containers. Waar mogelijk plaatst de RAD daarom extra containers. Ook wordt er vaker geleegd. Vooral rond de feestdagen gebeurt dat. De RAD haalt de pmd-zakken ook één keer in de twee weken huis aan huis op. De zakken hangen of liggen dan aan een lantaarnpaal of op de stoep. Dat wordt niet door alle inwoners als positief ervaren, vanwege meer zwerfafval en verrommeling van het straatbeeld. Bij de evaluatie kijkt de gemeenteraad ook goed naar de huidige manier van inzamelen.

Te veel bij restafval
Er zat veel bij het restafval wat er niet in hoort, zoals glas, gft en pmd. Restafval wordt niet opnieuw gebruikt of gerecycled, maar verbrand. Dat is slecht voor het milieu. Ook de kosten van verbranding werden steeds hoger. Daarnaast is landelijk de afspraak dat de hoeveelheid restafval sterk naar beneden moest. Inwoners van Goeree-Overflakkee produceerden in vergelijking met andere gemeenten veel meer restafval. Daarom besloot de gemeente dat een ander systeem nodig was, waarbij de nadruk lag op goede afvalscheiding.

Doel is 154 kilogram
De hoeveelheid restafval was in 2020 maar liefst 272 kg per inwoner. Het doel is dat terug te dringen naar 154 kg in heel 2022. Dat lijkt met de eerste resultaten haalbaar. Daarna is een verdere daling nodig, naar 48 kg per inwoner per jaar. Daarmee zoekt de gemeente aansluiting met de landelijke doelstelling, van maximaal 30 kg in 2025.