Maidenspeech John de Geus: ‘Er is nog best veel werk aan de winkel!’

3 juni 2022

In de raadsvergadering van donderdag 2 juni jl. sprak SGP-raadslid John de Geus over de wijziging van het bestemmingsplan Handelskade II in Oude Tonge. Voordat hij inhoudelijk hierop inging, sprak hij enkele inleidende woorden in zijn eerste bijdrage, de zogenaamde maidenspeech. ‘Ik zie dat er veel kwaliteit uitgaat van het evenwicht tussen werk, zorg, onderwijs en ontspanning die we op ons eiland ervaren. Deze waarde is uniek, die moeten we vasthouden, versterken, en die moeten we wat mij betreft dan ook allemaal bewaken!’ Hieronder zijn gehele bijdrage:

‘Sinds de installatie op 30 maart mag ik onderdeel uitmaken van onze gemeenteraad. Samen staan we voor de belangen van onze burgers. En, natuurlijk, er zijn vast veel verschillen te noemen, maar dit hebben we toch gemeen dat we met elkaar het goede zoeken voor onze mooie gemeente. Een unieke gemeente, met heel specifieke kenmerken, een bewogen geschiedenis, een geweldige ligging, mooie bedrijven, aantrekkelijke voorzieningen, prachtige natuur, en ga zo maar door. Maar ook uniek in de beleving. Ten opzichte van de bedrijvige Randstand, een economie die daar 24 uur per dag, 7 dagen per week op volle toeren draait, proef ik bij veel inwoners veel waardering voor de mooie balans die we hier hebben tussen rust en bedrijvigheid. Het mag helder zijn dat ik de rust die we hier op zondag ervaren, maar ook de balans op andere dagen in de week, zeer waardeer. Ik zie dat er veel kwaliteit uitgaat van het evenwicht tussen werk, zorg, onderwijs en ontspanning die we op ons eiland ervaren. Deze waarde is uniek, die moeten we vasthouden, versterken, en die moeten we wat mij betreft dan ook allemaal bewaken! Een gezonde economie, een kwalitatief winkelaanbod, voldoende zorg dichtbij, goede verbindingen, betaalbare woningen, goed onderwijs, kunnen daarom op mijn aandacht rekenen. Dit allemaal in een veilige omgeving, waar iedereen zich thuis voelt. Onze burgers mogen van ons verwachten dat we ons hiervoor inzetten, dit bewaken, behouden en ook versterken. Dan is er nog best veel werk aan de winkel!

Bestemmingsplan
Zo kom ik vanzelf bij het eigenlijke agendapunt. Handelskade fase 2. Het bestemmingsplan wat nu voorligt voorziet in de afronding van een grotere ontwikkeling. Een ontwikkeling waarmee Oude-Tonge is gegroeid, waardoor veel mensen Oude-Tonge hebben gevonden. Daar zitten veel positieve kanten aan. Voor voorzieningen op het dorp is dit goed geweest. Kijkend naar het hele gebied is er ook een keerzijde. Die hebben we ook van verschillende insprekers kunnen vernemen. Een nieuwe woonwijk brengt ook veel extra verkeer met zich mee. Hier gaat het op dit moment wel knellen. De ontsluiting via de Kaai richting de Oostdijk voldoet weliswaar rekenkundig nog wel, in de beleving van veel omwonenden heeft die wel een maximum bereikt. De ontsluiting via de zuidzijde richting de Verbindingsdijk laat te wensen over. De geluidsproductie op de reeds gerealiseerde bebouwing overschrijdt inmiddels een grenswaarde. Natuurlijk, ook dit is weer op te lossen, maar het maximum lijkt ook daar wel bereikt.

Bedenkingen
Daarom vinden we het bedenkelijk om via deze wijziging van het bestemmingsplan nog meer volume toe te voegen dan oorspronkelijk bedacht. Meer volume, dus ook meer woningen, en dan ook meer verkeersbewegingen vinden wij als SGP-fractie daarom niet verantwoord. Meer volume wordt gezocht in het aanpassingen van de gebouwhoogte. Geen 4 maar 6 woonlagen nabij de Kaai geeft ook nog eens een uitstraling die wij niet vinden passen bij de het dorpse karakter van Oude-Tonge. Berekeningen mogen dan wel uitwijzen dat dit geen noemenswaardige belemmering geeft qua bezonning, het volume geeft wel een beleving die ons inziens niet passend is bij de rest van de bebouwde omgeving. Kortom, wij zullen om genoemde redenen niet instemmen met de aanpassing van dit bestemmingsplan. De hoogte dient gemaximeerd te blijven op 4 bouwlagen. Dat hiermee het financiële kader van deze ontwikkeling onder druk kan komen te staan realiseren we ons. In welke mate dit is vernemen we graag in een later stadium. We gaan er vanuit dat de ontwikkelaar met nog meer inzet en creativiteit aan de slag gaat om binnen de hoogte van 4 bouwlagen een passend woningbouwprogramma te maken voor Oude-Tonge. We adviseren hierbij om ook de omwonenden en overige belanghebbenden beter te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen’.