Nieuwe wethouders Goeree-Overflakkee geïnstalleerd

29 juni 2022

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee kan aan de slag. Tijdens de raadsvergadering van woensdag 29 juni 2022 werden de vier wethouders geïnstalleerd. Ook traden drie raadsleden toe tot de gemeenteraad. Er werd afscheid genomen van twee wethouders.

Na presentatie van het coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’ aan de raad vond de installatie plaats. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nu uit wethouders Berend Jan Bruggeman (VKGO), Daan Markwat (SGP), Henk van Putten (CDA) en Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA). Wethouders Tea Both-Verhoeven (CDA) en Peter Feller (VVD) keren niet terug in het college. De burgemeester bedankte hen voor de enthousiaste en betrokken wijze waarop zij hun wethouderschap in de afgelopen jaren invulling gaven.

De nieuwe wethouders
De 53-jarige Henk van Putten is een nieuw gezicht in het college. Hij is getrouwd, vader van vier kinderen en woont in Melissant. Hij werkt als teamleider op de CSG Prins Maurits voor het vmbo-beroepsgericht. In het nieuwe college is hij onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles verkeer en vervoer, landbouw en visserij, economische samenwerking en recreatie en toerisme.

Ook voor Jaap Willem Eijkenduijn is het wethouderschap nieuw. Wel zat hij vanaf het begin van deze gemeente in 2013 in de gemeenteraad. Hij heeft onder andere duurzaamheid, financiën en kunst en cultuur in zijn takenpakket. Ondernemer Eijkenduijn komt uit Middelharnis, is 60 jaar, getrouwd en vader van een zoon.

Berend Jan Bruggeman en Daan Markwat waren in het vorige college ook wethouder. Bruggeman woont in Oude-Tonge en heeft een bedrijfseconomische achtergrond. Hij was voor zijn wethouderschap voornamelijk actief in de bedrijfsvoering van sociale diensten. In het nieuwe college heeft hij onder andere de portefeuilles sociaal domein, ouderenbeleid en onderwijs. Markwat (49) woont in Dirksland, samen met zijn vrouw en zoon. In het nieuwe college houdt hij zich onder andere bezig met economische zaken, ruimtelijke ordening, wonen en afvalstoffenbeleid.

De nieuwe raadsleden
Door de installatie van de wethouders kwamen er drie raadszetels vrij, voor VKGO, CDA en PvdA. In lijn met de Kieswet zijn de volgende personen op de kandidatenlijsten van deze partijen benaderd. Dat is Don Spelt uit Dirksland voor VKGO, Ellen van Rossum uit Ooltgensplaat voor het CDA en Cees Grinwis uit Stellendam voor de PvdA. Met het afleggen van de eed of de belofte werden zij geïnstalleerd als leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Al bij de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee was Cees Grinwis van de partij als raadslid voor de PvdA. Hij nam vanwege de verkiezingsuitslag in maart afscheid van de gemeenteraad. Cees woont in Stellendam, is gepensioneerd sous-chef maar neemt ondanks dat nog volop deel aan het arbeidsproces. “Ik ben blij dat ik mijn plaats weer in mag nemen in de raad en ik zal mij ook deze raadsperiode weer volledig inzetten voor ons mooie eiland. De rol zal iets anders zijn nu in de coalitie maar ik ben er van overtuigd dat er een mooi coalitieprogramma ligt waar elke partij zijn bijdrage aan geleverd heeft”, zegt Cees.

Ellen van Rossum is een nieuw gezicht in de gemeenteraad. Zij gaat deel uitmaken van de zes leden van de CDA-fractie. Ellen is werkzaam als ergotherapeut en woont in Ooltgensplaat. “Fijn dat er met mij weer iemand van de oostkant van het eiland in de raad komt. Ik heb er enorm veel zin in om me in te zetten voor de leefbaarheid van dit mooie eiland”, aldus Ellen.

Ook Don Spelt (VKGO) is een nieuw gezicht in de gemeenteraad. In het dagelijks leven werkzaam bij Vestas. Hij liet zijn politieke aspiraties al eerder blijken door deel te nemen aan één van de cursussen Politiek Actief die de gemeenteraad organiseerde. Don woont met zijn vrouw in Dirksland.