Raadslid Conny Pipping (ChristenUnie) terug in de gemeenteraad

3 juni 2022

In de raadsvergadering van donderdag 2 juni is Conny Pipping geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Eind maart moest hij nog afscheid nemen van de gemeenteraad omdat de ChristenUnie een zetel verloor bij de verkiezingen op 16 maart 2022. Door het vertrek van fractievoorzitter Bert Tuk, die wethouder in de gemeente Veere is geworden, kwam er een plaats vrij in de fractie.

Om deze plaats in te vullen is in lijn met de Kieswet de volgende persoon op de kandidatenlijst van ChristenUnie benaderd en benoemd door het centraal stembureau. Conny Pipping heeft deze benoeming aanvaard, zodat het onderzoek van de geloofsbrieven tijdens een schorsing in de raadsvergadering plaats kon vinden. Na uitsluitsel van de commissie geloofsbrieven, bestaande uit drie raadsleden, werd Conny Pipping door het afleggen van de eed geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Raadslid Conny Pipping
Conny was al ruim 12 jaar raadslid en werd daarom bij zijn afscheid eind maart gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Al vanaf maart 2007 was hij raadslid voor de fractie van de ChristenUnie. Eerst in Oostflakkee en vanaf 2013 in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij de verkiezingen in maart gaf hij al aan graag nog een periode raadslid te willen zijn en de vervulling van die wens neemt nu een aanvang.

Conny woont al zijn hele leven in Oude-Tonge. Momenteel woont hij met zijn vrouw aan de Handelskade. Hij heeft een zoon en een dochter en drie kleinkinderen. De komende vier jaar hoopt hij zich wederom in te zetten op een verantwoorde wijze voor de inwoners en ondernemers van onze fijne en mooie gemeente Goeree-Overflakkee. “Een gemeente om trots op te zijn”, aldus Conny.