VKGO, SGP, CDA en PvdA presenteren coalitieprogramma: ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’

10 juni 2022

Goede en verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat is de rode lijn in het coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor Goeree- Overflakkee’. De vier coalitiepartijen Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO), SGP, CDA en PvdA ondertekenen aanstaande donderdag 16 juni in het oude Raadhuis van Middelharnis dit programma voor 2022-2026.

Nieuwe coalitie
Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats waaraan negen partijen deelnamen. Als grootste partij nam VKGO het initiatief voor verkennende gesprekken met alle partijen. Na het voeren van constructieve gesprekken kwamen VKGO, SGP, CDA en PvdA tot een coalitieprogramma. Ook de andere partijen kregen de mogelijkheid hieraan een bijdrage te leveren. Verschillende partijen maakten hier gebruik van. Omdat er nu overeenstemming is over de inhoud en de portefeuilleverdeling is het tijd voor de volgende stap. Het coalitieprogramma wordt komende woensdag voorgelegd aan de leden van de PvdA, zoals dat volgens de regels van deze partij verplicht is. Pas als de leden instemmen met coalitiedeelname, kan het programma getekend worden.

Beoogd wethouders
De beoogd wethouders zijn Berend Jan Bruggeman (VKGO), Daan Markwat (SGP), Henk van Putten (CDA) en Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA). Tijdens een extra raadsvergadering op 29 juni wordt hun benoeming voorgesteld. De portefeuilleverdeling is opgenomen in het coalitieprogramma.

Coalitieprogramma
Het coalitieprogramma voor de komende vier jaren heeft als titel ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’. Het sluit aan bij de indeling van de programmabegroting met vier programmalijnen, die onderverdeeld zijn in dertien thema’s. De coalitie heeft voor elk van deze thema’s een paragraaf opgenomen. Voor de gemeentelijke financiën bevat het coalitieprogramma een apart hoofdstuk.

Meer informatie
Het coalitieprogramma vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/coalitieprogramma. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de griffie. De griffie is bereikbaar via het e- mailadres griffie@goeree-overflakkee.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0187.