De SGP gaat de boer op

18 juli 2022

Zaterdag 16 juli jl. bezochten fractieleden van SGP Goeree-Overflakkee een aantal agrariërs op ons eiland met als doel in gesprek te gaan en te horen wat er leeft in de agrarische sector naar aanleiding van de stikstofproblematiek.

Als eerste werden we gastvrij ontvangen op boerderij Zonnewende in Ouddorp waar zich een zevental agrariërs uit Ouddorp en Goedereede verzameld had. Het tweede deel van de ochtend waren we te gast op kaasboerderij De Westplaat in Sommelsdijk. Ook hier hadden zich zeven agrariërs uit de directe omgeving verzameld om hun verhalen te delen.

De rode draad in de gesprekken was toch wel het ontbreken van perspectief en de grote mate van onzekerheid die er is als gevolg van de gepresenteerde stikstofplannen. De bereidheid om te innoveren (naast al datgene wat er al gebeurt) is er zeker, maar dan moet er wel zekerheid komen. Verder werd nog maar eens bevestigd dat op ons eiland eigenlijk geen intensieve landbouw plaatsvindt. Kringlopen worden met behulp van de akkerbouwbedrijven gesloten en mestoverschotten zijn er niet. Verder bleek dat een groot deel van de agrariërs ook actief is met beheer van natuurgebieden door maaien of begrazing.

Wat de SGP-fractie betreft hoort de agrarische sector bij ons eiland. Niet alleen is dat belangrijk voor onze voedselvoorziening, maar ook voor de werkgelegenheid, het karakteristieke landschap van ons eiland en het natuurbeheer. Een eiland zonder agrarische sector kunnen we ons niet voorstellen. Daarom wil de SGP dat de agrarische sector een volwaardige gesprekspartner is bij de vervolgstappen in het stikstofbeleid en dat alle sectoren een bijdrage leveren. Naast gericht kijken naar de gevoeligheid van natuurgebieden hoort daar ook bij dat goed gekeken wordt naar de bron van stikstofdepositie. Kortom, er is werk aan de winkel voor het Rijk en de Provincie.