Gemeenteraad bezoekt Oekraïense vluchtelingen in Dirksland

12 juli 2022

Raads- en collegeleden van de gemeente Goeree-Overflakkee bezochten vrijdag 8 juli de noodopvanglocatie van de Oekraïense vluchtelingen in Dirksland. Ze kregen een rondleiding in de Geldershof en Elkersweide en gingen in gesprek met een aantal vrijwilligers en bewoners.

In maart besloot de gemeente in nauwe samenwerking met zorgaanbieder CuraMare en woningcorporatie Oost West Wonen om drie locaties in Dirksland klaar te maken voor de opvang van vluchtelingen. Sjaloom Zorg en Zeeuwse Gronden, die plannen voor de toen leegstaande locaties hadden, verleenden ook hun medewerking. Met vereende krachten werd alles klaargemaakt. Onderwijs en zorg werd met korte lijntjes geregeld. En ook hulp vanuit vrijwilligers kwam goed op gang. De gemeente is heel blij met alle hulp die door de maanden heen geboden is en nog steeds geboden wordt.

Eind maart kwamen de eerste vluchtelingen, vooral moeders met kinderen. Inmiddels zijn Elkersweide en een vleugel van de Geldershof helemaal gevuld en worden er bijna 180 mensen opgevangen. De vluchtelingen hebben hun draai gevonden en een deel werkt ook.

Baat bij zelfredzaamheid
Voor de gemeenteraad een goed moment om eens een kijkje te nemen bij de locatie. Hoe gaat het nu, na de eerste periode waarin alles nieuw was en uitgezocht moest worden? Het was voor alle partijen een leerproces, waarbij inmiddels de conclusie is dat de mensen baat hebben bij zelfredzaamheid. Ze willen zo veel mogelijk voor zichzelf zorgen, bijvoorbeeld zelf koken. Daarnaast is op de opvang ook altijd de knagende zorg om de geliefden in het geboorteland voelbaar, het dagelijkse wachten op een teken van leven. Maar ondanks de zorgen is er ook de behoefte om zo ‘normaal’ mogelijk te kunnen leven.

Molenzicht staat op dit moment nog leeg. De gemeente heeft die locatie aangewezen om te voldoen aan opvang voor Oekraïners als de vraag groter wordt. Dat is nog steeds zo.