Hogere energietoeslag voor inwoners Goeree-Overflakkee

29 juli 2022

Gemeente Goeree-Overflakkee keert vanaf 1 september een hogere éénmalige energietoeslag uit. Het bedrag is verhoogd van € 800,- naar € 1300,-. Iedereen die de energietoeslag al kreeg of voor 1 september nog krijgt, ontvangt in september automatisch een nabetaling van €500,-.

Het Rijk besloot eind vorig jaar tot een extra tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. Dat geld is bedoeld om de hogere energierekening te betalen. Gemeente Goeree-Overflakkee besloot afgelopen maart tot uitbetaling van deze eenmalige energietoeslag.  Ongeveer 500 huishoudens met een bijstandsuitkering kregen het bedrag van € 800,- automatisch op hun bankrekening.

Andere inwoners met een laag inkomen konden én kunnen hiervoor vanaf 1 april een aanvraag indienen via www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag. Begin juli besloot het Rijk het bedrag te verhogen tot € 1300,-.

Zelf energietoeslag aanvragen
In de afgelopen maanden hebben inwoners al bijna 750 keer zelf de energietoeslag aangevraagd. We zijn nog druk bezig om alle aanvragen te behandelen. Tot nu toe keerde de gemeente bijna 500 keer de toeslag uit. Slechts enkele tientallen aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden en kregen een afwijzing.

De eenmalige energietoeslag is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Hoe hoog dat bedrag precies is, hangt af van de situatie. Alle informatie staat op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag. Hier zijn ook alle voorwaarden te vinden. Dat is bijvoorbeeld een minimumleeftijd van 21 jaar, een woonadres op Goeree-Overflakkee en niet woonachtig in een instelling.

De energietoeslag aanvragen kan tot en met 31 december 2022. Geen toegang tot internet of geen computer? Dan is een papieren aanvraagformulier te krijgen via 14 0187 (Sociaalcontactpunt, optie 1).

Zelf energie besparen?
Kijk op het Energieloket van Goeree-Overflakkee, dat inwoners stap voor stap helpt om energie te besparen: www.energieloketgo.nl. Dit is een initiatief van Coöperatie Deltawind, in opdracht van en financieel ondersteund door gemeente Goeree-Overflakkee. Of bekijk www.goeree-overflakkee.nl/duurzaam-wonen. Zo is er bijvoorbeeld een duurzaamheidslening voor energiebesparende aanpassingen aan een koopwoning.