SGP deelt zorg van agrariërs van Goeree-Overflakkee

1 juli 2022

Het stikstofbeleid van het kabinet houdt Nederland in de afgelopen week bezig. Net als in veel andere plaatsen deed dit onderwerp ook op Goeree-Overflakkee veel stof opwaaien. Met een ludieke actie tijdens de dialoogavond van 30 juni deelden de agrariërs van Goeree-Overflakkee hun grote zorgen. Zorgen, die de gemeente met hen deelt. Op een waardige wijze vroeg de sector met hun kinderen aandacht voor hun toekomst. Indrukwekkende verhalen van drie insprekers. De landbouw is een belangrijke sector voor ons eiland. Wat de SGP betreft staan we voor onze agrarische sector en willen we samen met onze boeren komen tot oplossingen. Binnenkort vinden diverse overleggen en werkbezoeken plaats. Waarnodig zal de SGP-fractie haar invloed laten gelden.

Vanuit de landelijke SGP-fractie: ‘De stemmingen over het stikstofbeleid stemmen niet hoopvol voor de boeren. Wie verwachtte dat het beleid zou worden bijgesteld, is bedrogen uitgekomen. Maar er kan nog veel gebeuren de komende jaren. De kritische provincies hebben ook wat te zeggen, en de wet moet ook nog behandeld worden in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Nu vaststaat dat het kabinet verder doorgaat op de verkeerde weg, geeft de SGP de moed niet op’. Minister Staghouwer moet vóór Prinsjesdag klare wijn schenken over het perspectief voor de agrarische sector.

De gemeente vindt dat er in de aanpak van de stikstofcrisis nog meer ruimte moet komen voor verdere innovatie. Daarnaast is het belangrijk om meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven te combineren. Maatwerk moet daarbij het uitgangspunt zijn. Daarmee sluit de gemeente zich aan bij een statement van de P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten.

In gesprek blijven is van groot belang
Om het stikstofprobleem op te lossen, is het volgens de gemeente belangrijk dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven. Daarbij moeten de agrariërs volgens de gemeente van onder op hun input kunnen geven. Alleen op die manier is de overgang naar duurzame landbouw mogelijk.

Ludieke actie met serieuze boodschap
Een groep agrariërs verzamelde zich donderdagavond bij het Rondeel, de plaats waar de gemeenteraad vergadert. Hun kinderen reden met hun speelgoedtractoren door de raadzaal. Ieder raadslid ontving daarbij een ‘miniatuurtractor’. De ludieke actie verliep op een goede en respectvolle manier. Een aantal vertegenwoordigers van de agrarische sector van Goeree-Overflakkee maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Hun boodschap was serieus.

Zo stelde ondernemer in de agrarische sector mevrouw Hanneke de Baar bij binnenkomst van de kinderen een vraag: “Is er voor onze kinderen nog een toekomst als boer? Wij maken ons ernstige zorgen over het voortbestaan van onze bedrijven. Alle agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee worden geraakt door het stikstofbeleid!” De insprekers riepen de gemeente op om de agrarische sector op Goeree-Overflakkee te steunen.

Perspectief is nodig
Als plattelandsgemeente is een duurzame, toekomstgerichte agrarische sector voor Goeree-Overflakkee van groot belang. Wethouder Henk van Putten: “De agrarische sector was in het verleden én is in de huidige tijd ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Op het gebied van de economie en de leefbaarheid. De agrariërs op Goeree-Overflakkee staan bekend om hun duurzame innovatie. Ik vind dat we met elkaar juist verder in moeten zetten op deze innovatie. Ook vanavond bleek dat onze agrariërs perspectief nodig hebben en daarom roepen wij alle betrokken partijen dringend op om hierover met elkaar in gesprek te gaan.”