SGP vraagt aandacht voor toeristische vaarverbinding

9 juli 2022

Deze week werd bekend dat de expeditie Haringvliet deze zomer geen doorgang kan vinden omdat de uitvoerende partij
kampt met een personeelstekort. Hier stelde SGP-fractielid Adriaan Kasteleijn deze week intern vragen over. Uiteindelijk leidde dat tot een gezamenlijke motie, van CDA, SGP, PvdA en TOG. De partijen vinden het jammer dat hiermee een toeristische voorziening dreigt te verdwijnen. Inmiddels zijn ook andere gemeenten waarmee we samenwerken aan de slag om te bezien hoe de vaarverbinding in stand kan blijven met eventueel een andere partij. Wethouder van Putten gaf aan dat er wel juridische haken en ogen worden verwacht. E.e.a. wordt momenteel uitgezocht.

De motie werd niet in stemming gebracht. De wethouder gaf aan zijn uiterste best te zullen doen, maar kon lopend het juridisch onderzoek nog niet veel melden.